Zonnekrachtcentrales in Nederland

Toch eerst woningmarkt in plaats van industrie
Zonnekrachtcentrales in Nederland
drs. ing. Edward Uittenbroek, oppervlaktetechnicus, milieukundige

Sinds 2019 is de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales actief in het belichten van de mogelijkheden van zonnespiegels bij laag-thermische industriële processen zoals natchemische metaalbehandelingen en droogstoven. Na een aanmoediging vanuit Antwerpen – daar opende een chemisch bedrijf zijn eigen Concentrated Solar Power installatie die we in maart helaas wegens corona niet konden bezoeken – en een belangstellende spuiterij die zelf al op zoek was, moest het spoor vanwege de coronacrisis even verlaten worden. Nu gloort er nieuwe hoop voor de eerste en na Aalborg (Denemarken) meest noordelijke CSP-centrale. De woningbouw gaat natuurlijk volop door,

Omdat de woningbouw sinds juli 2018 aardgas loos ontworpen moeten worden. Tegen de achtergrond van Warmte-transitie-visies en dertig stuks Regionale Energie Strategie verleggen we de koers van bedrijfsleven naar burgerij.

Ondertussen gaat er van Topsector Energie een oproep uit om schooljeugd bij de energietransitie te betrekken door onderwijstrajecten op te zetten waarbij zowel praktijk als theorie aan de orde komen. Tegen de economische krimp van tal van sectoren in ,wordt er de komende jaren in de installatiebranche juist een groei verwacht, mede dankzij de energietransitie. Dus MBO’ers zullen in trek zijn, overigens ook in de autotechniek waar waterstof en elektriciteit in opkomst zijn. Maar “rekent voor u tekent”, dus ook HBO-werk is er volop binnen de bouw en de energie.

Burgerparticipatie
En wie gaat de burgerparticipatie organiseren, of gaan we (zoals wel vaker bij ‘ja, mits-benaderingen’ zoals het al besloten uitgangspunt van-gas-los opgevat kan worden) vooral weerstand organiseren? Het Kennisdossier coöperatieve warmtenetten (Pieter van Loonen, TKI Urban Energy, augustus 2020) maakt de vergelijking met Denemarken, waar warmtenetten in publiek beheer veel gangbaarder zijn dan hier.
We verleggen nogmaals de koers van bedrijfsleven (de projectontwikkelaar) naar burgerij. Maar nu echt.

Rendabele duurzaamheid met draagvlak
Hoe combineer je alle bovenstaande zaken tot een duurzame, rendabele, aardgasvrije nieuwbouwbuurt? Stel: de lokale schooljeugd (MBO en HBO) mag helpen rekenen en tekenen, alles van oppervlaktewater tot en met zonnecelfolie of windwokkels doet mee. Vermeden voedselkilometers door meerlaags stadslandbouw onder de elektrische of thermische zoninstallaties: werk maar uit, presenteer maar! En dan laten we daar gewoon het beste totaalplaatje uit rollen, dus met de gunstigste energieprijs en het meeste draagvlak.

Dit alles zal nader toegelicht worden op de Algemene Ledenvergadering van 5 september 2020, te Gouda (aanmelden i.v.m. corona!) en online.