Concentrated Solar Power wereldwijd 

Een update vanaf 1978 tot 2023. In februari 2024 verscheen een studie, gebaseerd op de CSP-GURU-database, met informatie over CSP-energiecentrales sinds 1978 over de hele wereld. Dit artikel geeft een goed gedocumenteerd overzicht van de groeiende markt op dit gebied. De groei van de geïnstalleerde capaciteit wereldwijd komt aan bod, evenals de projecten die in ontwikkeling zijn, en de huidige technologische trends, met relevante voorbeelden. De ontwikkeling van investerings-  en elektriciteitskosten maakt vergelijking met andere technologieën mogelijk.

Het artikel “Status of Concentrated Solar Power Plants Installed Worldwide: Past and Present Data” is verschenen als deel van Collection Review Papers in Clean Technologies.

Enkele conclusies uit de studie:

Eind 2023 was wereldwijd 7 GW in bedrijf. De meest voorkomende typen CSP-centrales zijn het toren-model en het trog-model. De grootste capaciteit, 75%, wordt op dit moment geleverd door centrales met spiegels in de vorm van zeer grote gebogen spiegels, de trog. Figuur 1 laat zien dat de grootste groei zit het torenmodel.

Bij het trogmodel is 6.400 m2 spiegeloppervlak nodig per MW, bij de toren iets meer. De overall efficiency van het trogmodel is gemiddeld 15%, die van het torenmodel ligt een fractie hoger. Elektriciteit wordt geleverd, dag en nacht, voor prijzen tussen 8 en 10 US Dollarcent/kWh. Let op, dit is inclusief opslag en dus elektriciteit op afroep.

Het totale geïnstalleerde vermogen van PV-centrales bedroeg in 2023 ongeveer 1,5 TWp. Bij PV-centrales is opslag van energie voor gebruik tijdens de nacht (in de vorm van batterijen) nog steeds duur. CSP daarentegen zet zonlicht om in thermische energie, waarvan een deel relatief eenvoudig wordt opgeslagen in de vorm van gesmolten zout. Dat op deze manier CSP-centrales dag en nacht kunnen draaien is een duidelijk voordeel. Ook voor industriële toepassingen waar het niet zozeer gaat om elektriciteit, maar meer om warmte (75%), blijkt de CSP techniek geschikt (Concentrated Solar Thermal).

Leees ook: Solar Heat for Industry, April 2017