Doelstelling

Wat wij willen bereiken

Missie

Het realiseren van een volledig duurzaam electriciteitssysteem in Europa op basis van het Desertec idee: knoop alle hernieuwbare energie in Europa aan elkaar: waterkracht in het Noorden, wind in het Westen, zonnekracht in het Zuiden, biomassa in het Oosten.

De VZKC richt zich hierbij in het bijzonder op Concentrated Solar Power. Deze vorm van zonne-energie concentreert het zonlicht met behulp van spiegels en produceert warmte. De warmte wordt voor een deel direct omgezet in elektriciteit. Het andere deel wordt opgeslagen en gebruikt om na zonsondergang elektriciteit te maken.

Doelen VZKC

De VZKC is een verening met leden, zonder winstoogmerk, en heeft de volgende doelen op CSP gebied:

  • Promotie en verspreiding van kennis
  • Lobby en ondersteuning
  • Internationale samenwerking