Global Status Report 2020

Het jaarlijkse rapport van het gezaghebbende REN21 over de stand van zaken m.b.t. hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie kende opnieuw een record jaar in 2019.
De energietransitie voor verwarming en transport was minder.
Het geïnstalleerde vermogen groeide met meer dan 200 gigawatt (GW) – de grootste stijging ooit. Zowel qua capaciteit van installaties als van investeringen bleef zich verspreiden naar alle uithoeken van de wereld. In ontwikkelingslanden en opkomende landen kregen extra huishoudens dankzij hernieuwbare energiesystemen, toegang tot elektriciteit en een schoen manier van koken.
Ook bijzonder aan dit jaar was het record bedrag dat de particuliere sector voor zijn rekening nam, voornamelijk gedreven door lopende kosten reducties in sommige technologieën.

Tot zover het goede nieuws.

  • Het slechte nieuws: het aandeel is nog steeds kleiend.
    Ondanks de spectaculaire groei is hernieuwbare energie nog steeds een klein deel van de gehele energievoorziening. Voor elektriciteit is dat 26% maar voor transport en warmte zijn die percentages aanzienlijk lager nl. 3 %en 10 % en dat terwijl deze sectoren een veel groter aandeel in de vraag naar energie hebben n.l. transport 32 en warmte 51%
  • Hoewel de investeringen in energiecentrales nu voor 75% uit hernieuwbare energie bestaat wordt er dus toch nog voor 25% in fossiel geïnvesteerd waaronder kolencentrales.
  • Ook de subsidies op fossiel zijn nog steeds extreem hoog. Werd de totale subsidie wereldwijd in 2017 nog geschat op 300 miljard dollar per jaar dit jaar stelt het GSR2020 dat de subsidies in 2018 400 miljard dollar per jaar bedroegen.

Wat betreft Concentrated Thermal Solar Power (CSP) voor het tweede jaar op rij was er een stijging van 11% waarmee CSP een vaste plaats in de rij van hernieuwbare energie verovert heeft. Niet in de laatste plaats vanwege de steeds dalende kosten (LCOE) en de mogelijkheid om de elektriciteit op afroep te leveren. In toenemende mate wordt CSP gebruikt in combinatie met PV en of wind, vanwege deze laatste eigenschap.
Ook op het gebied van warmte lijkt CSP zijn plek te inden niet alleen voor districtsverwarming maar ook voor warmte voor de industrie (Solar heat for industrial processes SHIP)