Groene waterstof voor de Europese Green Deal

BIJEENKOMST: Van Deserted naar Desertec 3,0 Waterstof als export product naar de wereld

De woestijn als powerhouse voor de wereld

Datum: za 5 september 2020
Aanvang 15:00 uur
Plaats: Agnietenkapel Gouda
Spreer: Paul van Son CEO Dii Desert Energy
Hij beschrijft de ontwikkelingen van de Desertec visie naar Desertec 3.0 waar waterstof met behulp van goedkope stroom uit de woestijn ingezet kan worden over de hele wereld. Ook voor Europa omdat daar de infrastructuur al aanwezig is tot in de Sahara.
Klik op de link om de presentatie te openen en eventueel te downloaden.

De bijeenkomst wordt voorafgegaan door de ALV van de Vereniging (voor Zonnekrachtcentrales. Er zijn strikte Corona maatregelen van kracht. Aanmelden is dan ook verplicht. In verband met het beperkte aantal deelnemers zal er ook een online verbinding zijn. Lees verder.

Paul van Son CEO van Dii Desert Energy beschrijft de ontwikkeling van de Desertec visie naar Desertec 3. waar waterstof met behulp van goedkope stroom uit de woestijn in gezet kan worden over de hele wereld. Ook voor  Europa omdat de infrastructuur daarvoor al aanwezig is tot in de Sahara.
U kunt de presentatie bijwonen in Gouda op zaterdag 5 September om 15:00 uur. Er worden strikte Corona maatregelen gehanteerd. Dat is ook d reden dat er een mogelijkheid gemaakt is om de bijeenkomst via een Zoom verbieding bij te wonen. Als u zich opgeeft via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl en aangeeft of u aanwezig wilt zijn of de bijeenkomst via Zoom wilt volgen dan krijgt u nadere informatie en instructie. zie ook www.vzkc.nl