Thermische technologieën voor de industrie

Onder deze titel werd een webinar georganiseerd door de Duitse vereniging voor geconcentreerde zonne-energie, DCSP en Energy Storage Systems Association, BVES.
Er werd aandacht besteedt aan industriële processen koolstofvrij maken met thermische technologieën. Er is dringend behoefte aan thermische oplossingen zoals thermische energieopslag en geconcentreerde zonne-energie. Deze technologieën als onderdeel van een hybride technologieportfolio zijn breed inzetbaar, qua temperatuur en tijd.
Tevens was er aandacht voor het  potentieel van thermische technologieën voor warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Met de voortschrijdende energietransitie en een toenemend aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het net, is er een groeiende behoefte aan flexibiliteit en net stabiliserende opties.

Prijzen solar distictsverwarming varieert in Europa van 33 tot 19 Euro/MWh

Hieronder vindt u de links naar de diverse presentaties

Keynote

Michael Taylor, International Renewable Energy Agency IRENA

Part 1: Decarbonizing Industrial Processes with Thermal Technologies

Verschillende vormen van solar thermie met bijbehorend bereik en toepassing

Part 2: Potential of Thermal Technologies for Heat and Power Infrastructure

Hernieuwbare energiebronnen worden steeds meer concurrerend
De winnaars zijn klanten, het milieu en onze toekomst