Kan Marokko Europa van groene stroom voorzien?

Bij de overgang van fossiele naar duurzame energie krijgt Nederland mogelijk hulp van Marokko. Het land ontwikkelde zich de afgelopen jaren als voorloper in de productie van zonne- en windenergie. Premier Rutte is er op bezoek.

CSP centrale in Qarzazate, Markko, rportage Nieuwsuur

Editorial: Nederland is (eindelijk zie ook de kamerbrief van 2-6-2023) tot de conclusie gekomen dat we de energietransitie niet voor elkaar kunnen krijgen zonder import van groene energie uit het buitenland. Met name wordt er fors ingezet op groene waterstof. Gelukkig kunnen we van de grond af aan beginnen en zijn we niet afhankelijk van de oude fossiele structuren. Er zijn ontzettend veel woestijnlanden waar de energie voor het oprapen ligt en waar dus ook op een goedkope manier waterstof gemaakt kan worden. De Rotterdamse haven speurt al de hele wereld af om te kijken met welke landen er deals gemaakt kunnen worden. (Zo kan de import gespreid worden over een groot aantal landen, er zijn er nu al een veertigtal in beeld.)

Wat betreft de reportage van Nieuwsuur. Er worden terecht een aantal vragen opgeworpen: de eerste gaat over het watergebruik van CSP centrales, dat was in de beginfase inderdaad een ding, vooral de koeling vroeg veel water, de huidige centrales worden luchtgekoeld is weliswaar iets minder efficiënt maar weegt zeker in dergelijke landen o ptegende waterschaarste. Voor het schoonmaken zijn slechts minimale hoeveelheden nodig waarvan bovendien een groot deel hergebruikt kan worden voor irrigatie.

Het tweede probleem (uitbuiting plaatselijke bevolking) is ernstiger van aard en lijkt samen te hangen met onze westerse manier van produceren, het is jammer dat we steeds weer in dezelfde fout vervallen en veel te weinig aandacht hebben voor de gevolgen voor de lokale bevolking en dat terwijl er juist enorme kansen voor die bevolking liggen om mee te profiteren. Laten we er voor zorgen dat dat ook gebeurt anders keert de wal ook hier het schip op den duur. Het wordt tijd dat Nederland een helder beleid op dit gebied formuleert. Ook hier wordt aandacht aan geschonken in de genoemde kamerbrief.