De energietransitie met waterstof uit de woestijn

Op vrijdag 10 juni 2022 organiseert de Vereniging voor ZonneKrachtCentrales (VZKC) een bijeenkomst met drie belangwekkende sprekers in het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag.

Het thema van de middag is de rol van waterstof uit de woestijn in de (inter)nationale energietransitie.

Paul van Son, President Dii Desert Energy

Paul van Son, President van Dii Desert Energy zal een inleiding houden over hoe het Desertec plan geëvolueerd is.

Paul studeerde aan de TU-Delft.

Hij was jaren actief in managementposities in de energiewereld in Nederland, USA, Duitsland, Noord Afrika, Midden Oosten (MENA) en Turkije.

Voor Essent heeft hij o.a. energiehandel en duurzame energie (groene stroom) opgebouwd.

Sinds 2009 is hij CEO (inmiddels President) van Dii Desert Energy, het Desertec Industrial Initiative, dat de “Desertec idee” in de MENA regio in praktijk brengt.

Inmiddels is dit initiatief met meer dan 70 internationale bedrijven in de derde fase van ontwikkeling beland: Desertec 3.0, dat de regio helpt een emissievrij ‘Power House’ voor zichzelf te worden, en op den duur ook de grootste leverancier van groene stroom en vooral waterstof en afgeleide ‘groene molekulen’, voor Europa en de wereld.

Diederik Samsom is als kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid (EU Green Deal).

Diederik Samsom, kabinetschef EU commissaris Frans Timmermans

De heer Samsom zal toelichten of de EU concrete plannen heeft om waterstof uit de woestijn te betrekken, en zo ja hoe deze plannen er dan precies uitzien.

Diederik studeerde technische natuurkunde aan de TU-Delft.

Hij had na een periode als campagneleider en activist bij Greenpeace een lange politieke loopbaan. Eerst als gewoon kamerlid waar hij woordvoerder op diverse terreinen geweest is, waarna hij uiteindelijk partij- en fractieleider van de Partij van de Arbeid werd.

Hij haalde een klinkende overwinning (38 zetels). Samen met GroenLinks heeft hij het initiatief genomen voor de klimaatwet.

Nu is hij kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de realisatie van de Green Deal.

Dr. Jan Terlouw (90 jaar), succesvol politicus en schrijver (Oorlogswinter), is nog steeds zeer betrokken en een graag geziene spreker. Dr. Terlouw zal zijn visie geven over het belang van de internationale aanpak van de energietransitie.

Jan Terlouw, voormalig lijsttrekker D66 en succesvol schrijver

Jan Terlouw is natuurkundige en schrijver.

Als politicus was hij driemaal landelijk lijsttrekker voor D66, minister van economische zaken en commissaris van de koningin van Gelderland toen er grote overstromingen in de Betuwe dreigden. Hij heeft toen de beslissing moeten nemen om grote delen te evacueren.

Hij is nog steeds, ondanks zijn leeftijd, een geliefd spreker en gast bij talkshows. Hij stimuleert jongeren om actief te zijn op het gebied van het klimaat en wist alle politieke jongerenorganisaties van de politieke partijen te bewegen een gezamenlijk standpunt in te nemen ten opzichte van het klimaatbeleid.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 – 14:00 uur inloop

14:00 – 16:00 uur officieel programma, eventueel met pauze

16:00 – 17:00 uur netwerkborrel

De bijeenkomst wordt live gehouden zonder ingrijpende Corona maatregelen. Er zal ook een livestream zijn in verband met het beperkte aantal plaatsen in de zaal. Wij verwachten veel belangstelling, dus meld u gauw aan. Wie het eerst komt het eerst maalt.

De entree is gratis.

Aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl is verplicht.

Er zullen opnames worden gemaakt die na de bijeenkomst op YouTube zullen worden gezet.

Indien u zich aanmeldt gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het maken van opnames die vervolgens zullen worden gepubliceerd op het internet.