‘Energy Access’ in Afrika: het kan met zonne-energie!

Datum Vrijdag 24 november 2023

Plaats Agnietenkapel te Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda
Tijd 13.30 uur – 17:00 uur, inclusief inloop en borrel
Entree Gratis voor leden; € 10,– voor niét-leden, graag overschrijven op bankrekening
IBAN NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda

De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan.

Het eerste deel voor leden is een extra ledenvergadering.

In het tweede deel dat voor leden en belangstellenden is, geeft Caroline Nijland een lezing over integrale duurzame ontwikkeling van zonnesystemen in Afrika: ‘Energy Acces’ in Afrika: het kan met zonne-energie!

Caroline Nijland werkt al zeer lang aan zonne-energie in Afrika. Ze was betrokken bij projecten in
verschillende landen, van Senegal en Guinea Bissau tot Oeganda en Zambia. Van 2007 tot 2018
was ze directeur van de Foundation Rural Energy Services (FRES, zie www.fres.nl), met lokale
bedrijven in een aantal landen en bestuurd vanuit Amsterdam. De bedrijven voorzien bewoners en
kleine bedrijven van zonnestroom via solar-home-systems en mini-grids, en hebben een lokaal
management.
Momenteel werkt ze vanuit haar eigen bedrijf Helios Infinitas (zie www.heliosinfinitas.com) aan
projecten, onder meer als adviseur voor GET.invest (zie www.get-invest.eu), dat investeringen
mogelijk maakt in projecten vernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Daarbij maakt ze zich
sterk voor duurzame, inclusieve en transparante bedrijfsvoering.
In 2020 ontving Caroline de Global Woman Sustainability Award, vanwege haar bijdrage aan
toegang tot zonnestroom voor meer dan een miljoen mensen uit Sub-Sahara Afrika.

Programma
13:30 – 14:00 Inloop voor leden VZKC
14:00 – 14.45 Besloten ledenvergadering VZKC
14:45 – 15:00 Pauze en inloop belangstellenden voor het tweede deel
15:00 – 16:15 ‘Energy Access’ in Afrika: het kan met zonne-energie!Lezing door Caroline Nijland, met ruimte voor vragen
16:15 – 17:00 Netwerkborrel

Aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl is noodzakelijk i.v.m. de organisatie.

Nadere informatie vindt u hier.

Hopelijk tot aanstaande vrijdag 24 november!