World Energy Outlook 2023

IEA vandaag: Een deel van de onmiddellijke druk van de wereldwijde energiecrisis is afgenomen, maar de energiemarkten, de geopolitiek en de wereldeconomie zijn onrustig en het risico van verdere verstoring is aanwezig. De prijzen van fossiele brandstoffen zijn gedaald ten opzichte van hun pieken in 2022, maar de markten zijn gespannen en volatiel. De voortdurende gevechten in Oekraïne, meer dan een jaar na de Russische invasie, gaan nu gepaard met het risico van een langdurig conflict in het Midden-Oosten. De macro-economische stemming is somber, met hardnekkige inflatie, hogere leenkosten en hoge schuldniveaus.                                                                                                                                               

Investeringen in hernieuwbare energie en in fossiele energie

Vandaag ligt de wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperatuur al ongeveer 1,2 °C boven het pre-industriële niveau, wat hittegolven en andere extreme weersomstandigheden veroorzaakt, en de uitstoot van broeikasgassen heeft nog niet zijn hoogtepunt bereikt.  De energiesector is ook de belangrijkste oorzaak van de vervuilde lucht die meer dan 90% van de wereldbevolking moet inademen, gekoppeld aan meer dan 6 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Positieve trends op het gebied van het verbeteren van de toegang tot elektriciteit en schoon koken zijn in sommige landen vertraagd of zelfs omgekeerd.  

Geïnstalleerd vermogen (GW) aan zo PV

Tegen deze complexe achtergrond biedt de opkomst van een nieuwe schone energie-economie, geleid door zonne-PV en elektrische voertuigen (EV’s), hoop voor de weg vooruit. 
De investeringen in schone energie zijn sinds 2020 met 40%  gestegen. De druk om de uitstoot te verminderen is een belangrijke reden, maar niet de enige. De economische argumenten voor volwassen schone energietechnologieën zijn sterk. Energiezekerheid is ook een belangrijke factor, met name in brandstofimporterende landen, evenals industriële strategieën en de wens om banen voor schone energie te creëren. Niet alle schone technologieën floreren en sommige toeleveringsketens, met name voor wind, staan onder druk, maar er zijn opvallende voorbeelden van een versnellend tempo van verandering. In 2020 was één op de 25 verkochte auto’s elektrisch; In 2023 is dat nu één op de 5. Meer dan 500 gigawatt (GW) aan opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie zal in 2023 worden toegevoegd – een nieuw record. Meer dan USD 1 miljard per dag wordt uitgegeven aan de inzet van zonne-energie. De productiecapaciteit voor belangrijke componenten van een schoon energiesysteem, waaronder zonne-PV-modules en EV-batterijen, groeit snel. Dit momentum is de reden waarom het IEA onlangs in zijn bijgewerkte Net Zero Roadmap heeft geconcludeerd dat een pad om de opwarming van de aarde tot 1,5 ° C te beperken erg moeilijk is , maar open blijft.

De energiewereld blijft kwetsbaar, maar heeft effectieve manieren om de energiezekerheid te verbeteren en emissies aan te pakken

Hoewel het IEA aan de ene kant stelt dat het 1,5 oC Scenario nog steeds haalbaar is schetst voorspelt ze aan de andere kant slechts een geringe afname van kolen en vrijwel een stabiele olie en gas consumptie tot 2050!