Nul CO2 uitstoot in 2050? Het kan!

Energie in 2050 met nul CO2 emissie? Beleidsmakers, het kan!

Het IEA, International Energy Agency, heeft januari 2023 het NZE,  Net Zero Emission scenario uitgebracht. Dit scenario schetst voor de globale energievoorziening een pad naar nul uitstoot van CO2 in 2050. Dat kan stabilisatie mogelijk maken van de wereldwijde gemiddelde temperatuurverhoging tot maximaal 1,5°C boven het pre-industriële niveau.
Het scenario is gebaseerd op 26 regio’s die representatief zijn voor de hele wereld.
Het rapport is gericht op beleidmakers. Het maakt duidelijk dat grote veranderingen nodig zijn en welke bottelnecks zijn te overwinnen.  Opvallend is de verdubbeling van de elektriciteitsproductie, waarbij de waterstofproductie uit elektriciteit zelfs afneemt.

Globale energiestromen 2050 in het NZE scenario
Globale energiestromen 2050 in het NZE scenario

Het IEA is gevestigd in Parijs en is een samenwerkingsverband van 31 vooral westerse landen met 11 geassocieerde landen waaronder China en India. Het IEA probeerde sinds zijn oprichting vooral de fossiele markt in kaart te brengen ten behoeve van de Westerse wereld maar zegt nu dat het  ” is gericht op het veiliger, veerkrachtiger en duurzamer maken van het wereldwijde energiesysteem”.

Het rapport is online als pdf beschikbaar en telt 464 bladzijden. De informatie is vaak kleurrijk geïllustreerd. Hieronder volgen twee infographics. Vergelijken van 2050 met 2023 levert een goede samenvatting van het rapport op.

De vraag naar elektriciteit als energiedrager is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021

Huidige energiestromen – 2021

Bij de linker verticale as staan de primaire energiebronnen weergegeven. Bij de rechter verticale as staat per sector welke vormen van energie worden gebruikt. De grijze verticale balken in het tussenliggende gebied geven schematisch de omzettingen van de ene vorm van energie naar de andere vorm weer. Elektriciteit wordt geel weergegeven.

Er is al rekening gehouden met COVID en met de Russische invasie in Oekraïne, evenals met andere te verwachten bottlenecks bij grootschalige toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Het rapport geeft veel informatie, zoals welke materialen en componenten nodig zijn voor de productie van elektriciteit, warmtepompen, batterijen voor elektrische auto’s, waterstof en synthetische koolwaterstoffen.

Bron

Energy Technology Perspectives 2023 – Analysis. (z.d.). IEA. https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2023

Lees ook IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek