Energieakkoord definitieve versie

09-09-2013   |   Zelfs 14 % hernieuwbaar wordt moeizaam

De opdracht was, vanwege het regeerakkoord, een energievisie te maken waar 16% hernieuwbare energie in de energiemix van 2020 zou zitten. Voor de vakantie was al duidelijk dat dit volgens de deelnemende partijen niet haalbaar was. Nu komt men op papier uit op 14%, maar de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving en Energie Centrum Nederland geven aan dat het nog maar de vraag is of dit gehaald wordt. Hetzelfde geldt voor de besparing die ingeboekt is op 1,5% per jaar, hetgeen zou betekenen dat we in 2020 100 PJ minder energie zouden gebruiken.

Bij de doorrekening kwam naar voren dat tussen de 20 en 60 PJ bezuiniging te halen zou zijn met de nu aangekondigde maatregelen. Met andere woorden er moet nog heel wat meer gebeuren om de 100 PJ te halen. Als die niet gehaald wordt betekent dat automatisch dat ook het percentage hernieuwbare energie verder onder druk komt te staan. Wat de opstellers van het rapport niet voor elkaar gekregen hebben (of niet aangedurfd hebben) is het aanpakken van de grootverbruikers, die nu tegen zeer gunstige tarieven energie kunnen gebruiken. Onder het mom van concurrentiepositie van Nederland wordt nu ingezet op een verscherping van het Europese systeem van CO2 handel, waarvan iedereen weet dat dat systeem op sterven na dood is en dat een poging vanuit het Europarlement om versneld rechten uit het systeem te halen om op die manier de prijs van CO2 weer wat hoger te krijgen voor de vakantie al gesneuveld is.

Ook de andere internationale componenten komen slecht uit de verf. Zo wordt wel gewezen op het nut van een slim elektriciteitsnet en ook op het nut van de verbindingen met de buurlanden, een echte visie op een Europese aanpak is ver te zoeken in dit akkoord.

Volgens het rapport van het PBL en het ECN mag wel gesteld worden dat dit akkoord vergeleken met ons beleid in het verleden een geweldige stap vooruit is. Maar het heeft nog teveel het karakter van een agenda voor 2020 in plaats van een routekaart naar 2050, zoals veel van de ons omringende landen als Duitsland en Denemarken en zekere zin ook Engeland gedaan hebben met ook verderweg gelegen doelstellingen voor 2030 en 2040

Voor Persbericht

Voor tekst Energieakkoord

Voor tekst rapport PBL en ECN met doorrekening

Voor commentaar FD SER akkoord niet op koers voor 14% doel

Dit is een artikel uit ons archief van 09-09-2013.