Subsidies op fossiel fors gestegen

14-11-2012   |   World Energy Outlook 2012

Mede dankzij een stijging van bijna 30% aan subsidies voor 2011, (naar 523 miljard dollar) blijft fossiel de belangrijkste brandstof in de wereldwijde energiemix. Met name Noord-Amerika heeft een enorme verandering doorgemaakt door de productie van (schalie) gas en olie, wat de hele wereld beïnvloed, aldus Maria van der Hoeven IEA Executive Director.

Uit het WEO 2012 blijkt verder dan de US een netto exporteur van gas wordt in 2020 en bijna zelfvoorzienend in 2035.

Hierdoor zal in 2035 90% van de olie van het Midden-Oosten naar Azië gaan.

De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar energie in 2035 ruim 30% boven het huidige niveau zal liggen. Buiten de OPEC landen stijgt de bijdrage van teerzand-olie en diepzee-olie de komende 10 jaar snel.  De bijdrage van gas stijgt tot 2035 met ca 50% en die van kolen met ca 21% (vooral in China en India) is de verwachting. De stijging van kolen is lager dan eerder verwacht en met name een gevolg van de dalende prijs van gas.

Daarnaast meld het rapport dat het mogelijk is om in 2035 20% te kunnen besparen t.o.v. de vraag in 2010. Hernieuwbare energie zal in 2035 bijna dezelfde positie innemen als kolen bij de opwekking van elektriciteit. Hoewel de stijging sterk af zal hangen van de verstrekte subsidies. Of de klimaatdoelstelling van maximaal 2o gehaald wordt, zal dan ook sterk afhangen van het feit of de besparing gehaald wordt aldus Fatih Birol, IEA Chief Economist and the WEO’s lead author.

De ambities voor kernenergie zijn naar beneden bijgesteld naar aanleiding van het ongeluk in Fukushima, maar de verwachting is dat met name China, Korea, India en Rusland hun capaciteit nog zullen uitbreiden.

Water is een ander probleem, nu al neemt de energiesector 15% van de wereldbehoefte aan water voor haar rekening. De verwachting is dat het huidige gebruik met 85% zal stijgen en dat veel projecten beoordeeld zullen worden op het al dan niet doorgaan van projecten.

Voor het officiele perscominique lees hier

Voor presentatie voor de pers  klik hier 
Voor de officiele samenvatting klik hier

Dit is een artikel uit ons archief van 14-11-2012.