Overgang naar hernieuwbare energie mogelijk

28-09-2012   |   Conclusie van groots onderzoek Global Energy Assessment

De conclusie van het GEA is dat het mogelijk is om om te schakelen naar hernieuwbare energie. De uitdaging die de wetenschappers zich gesteld hadden was om te kijken of het mogelijk was een energiesysteem te ontwerpen wat aan de volgende voorwaarden voldeed.
– toegang tot energie (elektriciteit) voor alle wereldbewoners
– toenemende energiezekerheid voor alle landen en regio’s
– vermindering van broeikasgassen zodat de temperatuurstijging binnen de 2 oC blijft
– vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zowel binnenshuis als buiten
jaarlijks sterven wereldwijd 5 miljoen mensen aan luchtverontreiniging, dat moet in 2030 gehalveerd zijn 
Van de 60 onderzochte scenario’s bleken 41 aan de gestelde doelen te voldoen.

Uit het onderzoek blijkt dat hernieuwbare energie volop aanwezig is, maar om het te “ontsluiten” en om de genoemde doelen te bereiken moet er
– veel efficiënter met energie omgegaan worden
– toename van investeringen in hernieuwbare energie, smartgrids en supergrids
– wereldwijde toegang tot moderne vormen van energie en schoon koken
– verstandig gebruik van bio-energie in combinatie met chemische energiedragers
– toepassen van CCS het liefst zelfs gecombineerd met Bio
– gebruik van kernenergie zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren, maar het kan ook uit gefaseerd worden.

Dit volgt uit gemakkelijker scenario’s als je geen CCS (CO2 opslag) wilt, kan het ook wel maar dan is het een duurder scenario, het zelfde geldt voor een scenario zonder kernenergie.

Wim Turkenburg professor aan de Universiteit van Utrecht en één van de hoofdauteurs, vond dit een belangrijke uitkomst: het is aan de maatschappij / politiek om te beslissen er zijn meerdere mogelijkheden.

Het blijkt dat als er een geïntegreerd beleid gevoerd wordt rond emissie, leveringszekerheid en klimaatdoelen, dat er dan bij elkaar minder geïnvesteerd hoeft te worden.
De investeringen wereldwijd moeten wel omhoog, overigens is het onvoorstelbaar hoe snel dat de afgelopen jaren gegaan is vanaf 1990 zijn de investeringen 100 keer zo groot geworden. Nu zouden ze nog van slechts met 50% hoeven toe te nemen om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij wordt er wel van een enorme slag in energie efficiency uitgegaan (tot 46% in de gebouwde omgeving).

Een samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden

Dit is een bericht uit ons archief van 28-09-2012.