Ontwikkeling duurzame energie in Noord-Afrika

Noord-Afrika omvat grosso modo 8 Saharalanden (9 miljoen km2 oppervlakte, ofwel ca. 220 x Nederland!) Sahara met een bevolking van ca. 250 miljoen mensen. Het is zowel onderdeel van Afrika als het Arabische “MENA’ (Middle East & North Africa) en is Europa’s zuiderbuur. De energietransitie is ca. 2010 (o.a.. door het Desertec Industrial Initiative (Dii Desert Energy) geïnitieerd. De ontwikkeling van grootschalige zonne- en windprojecten is echter pas name sinds 2015, toen deze technologie zonder subsidie concurrerend werd, significant op gang gekomen. Zie verderop de tabellen met hernieuwbare energieprojecten en de waterstof-projecten.

Totaal geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie in Noord-Afrika

Enigszins schoorvoetend is decentrale zonne-energie in die jaren uit de startblokken gekomen en begint (nog steeds te voorzichtig) een inhaalslag te maken. De MENA-regio maakt zich momenteel op om in de komende decennia zelf grotendeels ‘emissievrij’ en een van de belangrijkste leveranciers van ‘groene stroom’ en groene waterstof c.q. ‘E-Fuels’ voor de wereldenergiemarkten te worden. We zien de regio dus als “Green Powerhouse” en daarmee opkomende sociaaleconomische factor van formaat in de wereld (Desertec 3.0). Lokale en internationale bedrijven, ondermeer ca. 100 verenigd in Dii Desert Energy, Dubai, werken met overheden aan de versnelling van de energietransitie en uiteindelijk export van energie. De volgende tabellen geven een indruk waar de Noord-Afrikaanse landen in dit opzicht ‘staan’ en welke projecten in het verschiet liggen. In een volgende nieuwsbrief zullen we ook inzoomen op het Midden-Oosten.
Paul van Son, President Dii Desert Energy

Renewable energy capacity planned

North Africa is currently looking to develop additional renewable energy capacity. For PV solar, there are ~350 MW in construction and ~4 GW under development. For wind, there are ~800 MW under construction and ~6 GW in development.

  AlgeriaEgyptLybiaMaliMauritaniaMoroccoSudanTunisia
PV SolarInstalled4231655610089234136429
Construction 50   290 10
Development1100770  121250 264
Wind Installed101645 341549 245
Construction 250   570  
Development 2800  1002160300620

Hydrogen projects

North Africa has 33 projects announced/under development in the space of hydrogen. Currently, only one is operational (Phase 1 – 15 MW, Scatec Green Hydrogen project in cooperation with Fertiglobe and the Sovereign Fund of Egypt).

 Number of ProjectsElectrolyzer Capacity (MW)H2 Production Capacity (mtpa)Ammonia Production Capacity (mtpa)Status
Algeria1 GreenN/AN/A MoU
Egypt22 Green 1 Yellow100-40000.1-2.20.13-31 Operational (Phase 1)11 Mou1 Feasibility study10 Development
Mauritania1 GreenN/A1.710Development
Morocco6 Green1-20N/AN/A2 Mou4 Development
Tunisia2 GreenN/AN/AN/AN/A
Bestaande en gepande transportleidingen voor elektriciteit

Interconnections

North Africa has existing interconnections across countries and to Middle East and Europe. However, a connection through Lybia would be necessary to close the loop from the Eastern to the Western side of the continent.

Hydrogen projects

North Africa has 33 projects announced/under development in the space of hydrogen. Currently, only one is operational (Phase 1 – 15 MW, Scatec Green Hydrogen project in cooperation with Fertiglobe and the Sovereign Fund of Egypt).

 Number of ProjectsElectrolyzer Capacity (MW)H2 Production Capacity (mtpa)Ammonia Production Capacity (mtpa)Status
Algeria1 GreenN/AN/A MoU
Egypt22 Green 1 Yellow100-40000.1-2.20.13-31 Operational (Phase 1)11 Mou1 Feasibility study10 Development
Mauritania1 GreenN/A1.710Development
Morocco6 Green1-20N/AN/A2 Mou4 Development
Tunisia2 GreenN/AN/AN/AN/A

In the context of the EU hydrogen accelerator, North Africa would contribute to feeding the East Med import route under development.

Bestaande, geplande en mogelijke waterstofverbindingen naar Europa (bestaand wil zeggen huidige aardgasleidingen die geschikt te maken zijn voor waterstof)