Het Marokko – UK energie project

Het Britse bedrijf Xlinks gaat de komende 8 jaar op grote schaal zonne- en windenergie opwekken in de woestijn van Marokko. Gekozen is voor een gebied van ongeveer 1.500 km2 in Zuid Marokko, dicht bij de Atlantische kust. Een 3.800 km lange onderzeese kabel transporteert de elektriciteit naar de UK, waar 7 miljoen huishoudens van schone stroom zullen worden voorzien. De Marokkaanse overheid heeft een overeenkomst gesloten voor gebruik van 1500 km2 van de dunbevolkte regio Guelmim Oued Noun.

3800 km lange onderzeese transportkabel voor elektriciteit van Marokko naar Engeland

Gunstige omstandigheden

De omstandigheden in deze regio zijn gunstig: de zon schijnt er lang en fel, en er is veel wind. Gekozen is voor een mix: grote velden concentrated solar power (CSP), en Photovoltaic panelen (PV) en windturbines, in combinatie met een opslagfaciliteit. Gezamenlijk gaan deze installaties 10,5 GW schone elektriciteit opwekken, gedurende meer dan 20 uur per dag.

Transport naar Engeland

Een HVDC-kabel zal deze elektriciteit transporteren naar Devon in Zuid Engeland. Zo’n hoge gelijkspannings-kabel heeft een verlies van ca 3% per duizend kilometer, dus het rendement van het transport zal uitkomen boven de 85%. 

Schip dat de HVDC onderzeekabel legt

Met het over de zeebodem leggen van duizenden kilometers van dit type kabel is inmiddels al veel ervaring opgedaan, in Europa tussen Scandinavië, Nederland, IJsland en Schotland. In andere landen over land zoal in China en Brazilië. Rond 2027 – 2029 gaat het Nederlandse bedrijf Boskalis Subsea deze kabels leggen.

High Voltage Gelijkspanning kabel (HVDC)

Meer divers en goed voor de werkgelegenheid

Het project is bedoeld om het aanbod van duurzame energie in de UK meer divers te maken, en minder afhankelijk van het buitenland. Het project zal in Engeland werkgelegenheid bieden aan minstens 1300 mensen, plus enige duizenden banen in de toeleverende bedrijven. In Marokko gaat het naar verwachting om 10.000 nieuwe banen. 

Bronnen:

The Morocco – UK Power Project

Boskalis SUBSEA CABLE INSTALLATION
TopTEechNews: The world’s longest subsea cable will send clean energy from Morocco to the UK