Daling prijs duurzame energie zet door

Ook het afgelopen jaar (2021) bleven de kosten van hernieuwbare energie dalen, aldus het onlangs verschenen rapport van IRENA.

De daling bedroeg zowel voor PV als voor wind op zee  13%. Voor  wind op land zelfs  15%. En dit ondanks de gestegen kosten voor diverse materialen en vervoer. Wellicht zijn de gestegen kosten op dit gebied nog niet volledig doorgevoerd in de prijzen. Dat neemt niet weg dat de prijsdaling al jaren spectaculair is.

Daling prijzen zo PV, wind op land, wind op zee van 2020 naar 2021 bron IRENA

Twee jaar geleden concludeerde IRENA al dat hernieuwbare energie in 90% van de gevallen goedkoper was dan fossiel. Dat was in 2021 en nu natuurlijk niet meer zo te vergelijken omdat fossiel enorm in prijs gestegen is. Nu zijn hernieuwbare bronnen soms tot vijf keer zo goedkoop als fossiel.

IRENA put uit een enorme database met gegevens van allerlei energieprojecten, waardoor ze de trends goed in de gaten kunnen houden. Om de leercurves goed in beeld te krijgen, wordt meestal gekeken naar ieder verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen. Dat blijkt voor vrijwel elke hernieuwbare energiebron een rechte lijn op te leveren waar je mooi in kunt zien hoe groot de invloed is van opschaling gecombineerd met innovaties.

In dit rapport is daar niet voor gekozen, maar is gewoon de laatste 10 jaar uitgelicht, met alle percentrages die daarbij horen.

LCOE van hernieuwbare energie, de grijze balk is de prij van elektriciteit opgewekt met fossiele energie (prijs 2021)

CSP is in dit geval een beetje een buitenbeentje, CSP was net als een nieuwe loot aan de duurzame boom opgestart toen de financiële crisis uitbrak. Ook daarna werd er maar mondjesmaat bijgebouwd, waardoor je nauwelijks een trend kunt ontwaren, ook omdat er nog verschillende technieken zijn die met elkaar concurreren. Zoals de trogspiegelcentrales en de toren-centrales. Inmiddels worden er weer volop projecten voor CSP in ontwikkeling genomen, vooral vanwege de unieke omstandigheid dat ze opslagmogelijkheid hebben en daardoor op afroep elektriciteit kunnen produceren. Desondanks was er sprake van een daling van de LCOE van 68% vergelijkbaar met de daling in prijs van wind op land.

Overzicht alle prijzen duurzame energie en LCOE ontwikkeling

Uit het overzicht blijkt dat de prijzen van hernieuwbare energie die weergegeven worden in de LCOE-prijzen, enorm laag zijn voor alle vormen van hernieuwbare energie.
NB: In de LCOE zijn de investeringen, de levensduur en de onderhoudskosten verwerkt, zodat je een goede indruk krijgt van de kostprijs van de uiteindelijk geleverde elektriciteit. Uiteraard kan die elektriciteit op de markt uiteindelijk een andere waarde krijgen doordat de bedrijven een winstmarge er bovenop zetten en vaak de overheden ook nog een flink graantje mee willen pikken.

Download hier de “Executive summary” van IRENA”s Renewable Power Generation Costs in 2021Website IRENA: Publication Search (irena.org)