Klimaattop in Kenia succesvol afgesloten.

De klimaattop in Kenia is afgesloten met een gezamenlijke verklaring: De verklaring van Nairobi. Afrikaanse landen willen tegen 2030 zes keer meer hernieuwbare energie opwekken. Daarom willen ze dat er meer klimaatgeld de weg vindt naar het continent. Het continent heeft enorme capaciteit op het gebied van zonne-energie, ongeveer 60% van de gehele wereld. Hoewel Afrika slechts 4% bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt ze onevenredig getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

De klimaattop in Afrika is een soort voorbereiding op de wereldwijde klimaattop later in het jaar. Het is een poging om zich niet weer uit elkaar te laten spelen op dergelijke conferenties. Alle landen willen graag dat Afrika ook meedoet in de klimaatbestrijding, maar het is een arm continent. Bovendien blijkt dat voor leningen voor duurzame projecten Afrikaanse landen tot vier keer meer rente moeten betalen dan westerse landen.

Extreme droogte in Afrika t.g.v. klimaatverandering

Ook de toezeggingen die op eerdere conferenties gedaan zijn om, de arme landen die zelf vrijwel geen bijdrage aan de klimaatverandering geleverd hebben, financieel bij te staan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Op deze conferentie werd een bedrag van zo’n 23 miljard dollar (21,4 miljard euro) aan klimaatinvesteringen toegezegd. Maar liefst 4,5 miljard dollar daarvan (4,2 miljard euro) komt uit de Verenigde Arabische Emiraten, de gas- en oliestaat die in december de 28e VN-klimaattop voorzit.

Als het aan VN-secretaris-generaal Guterres ligt, is de tijd rijp. “We moeten allemaal samenwerken om van Afrika een supermacht van hernieuwbare energie te maken”, verklaarde hij op de Afrikaanse klimaattop.

Lees ook Eerste Afrikaanse klimaattop van start: nadruk op kansen voor groene energie NOS
Lees hier THE AFRICAN LEADERS NAIROBI DECLARATION ON CLIMATE CHANGE AND CALL TO ACTION