Capaciteitsgroei Hernieuwbare Energie

Irena bracht 31 maart 2020 zijn jaarlijkse update uit van de statistieken omtrent hernieuwbare energie. Enkele opvallende zaken: De capaciteit groeide met 7,4%. De grootste groei kwam van zonne-energie gevolgd door wind. Inmiddels is wereldwijd, van de nieuw opgestelde capaciteit voor elektriciteit, meer dan 70% hernieuwbaar!

Wereldwijd was de capaciteit eind 2019: 2.537 GW, de groei bedroeg 7,4% met uitschieters naar 18,4% voor Oceanië en 12,6% voor het Midden-Oosten. Nog steeds is vrijwel de helft van de hernieuwbare energie waterkracht, maar de groei zit hem vooral in zon en wind. (CSP groeide met 10,6%, zie pag. 43 van het rapport Renewable Capacity Statistics 2020).

Kijken we naar de trend over een langere periode dan zien we dat het aandeel hernieuwbare energie, in de nieuwe elektriciteitscentrales, gestaag toeneemt en nu wereldwijd boven de 70% zit. Niet in diit rapport: Helaas is het totale aandeel in geproduceerde elektriciteit nog slechts 27%. (Nederland heeft de laatste jaren een flinke inhaalslag gemaakt en zit nu op 22% hernieuwbare productie.)

Desondanks groeit ook de capaciteit van fossiel opgewekte elektriciteit nog steeds (gelukkig al jaren op rij minder snel dan die van hernieuwbare energie.

Lees meer in Renewable Capacity highlights .

Zie ook IEA Key Electricity Trends Report 20191