‘Groene Waterstof voor alle Namibiërs’

Op zaterdag 25 maart jl. heeft Micha de Roos MSc in de Agnietenkapel te Gouda een drukbezochte lezing gegeven getiteld ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’. Deze lezing was georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales voor leden en belangstellenden.

Micha de Roos MSc is een gedreven en toegewijde industrieel ecoloog die ernaar streeft onze systemen duurzaam, sociaal en ethisch rechtvaardig te maken. Hij is een autodidactische generalist die economische, ecologische, psychologische, socio-technische en filosofische inzichten combineert om systemische oplossingen te bedenken die de problemen van onze huidige samenleving bij de wortel aanpakken. Micha combineert idealisme met een pragmatische aanpak en werkt vooral graag aan complexe vraagstukken rond de energietransitie, sociaal-technische innovaties, circulaire economie en het aan banden leggen van CO2 emissies.

Micha heeft in het kader van zijn afstuderen een master scriptie geschreven als onderdeel van het programma Industrial Ecology aan de TU Delft en Universiteit Leiden. Financiële ondersteuning en praktische begeleiding werden verzorgd door het Havenbedrijf Rotterdam.

De studie ontwikkelde een theoretisch raamwerk om te beoordelen hoe de gezamenlijke inspanningen van de belangrijkste actoren en instellingen in relatie tot waterstofprojecten, een lokale, inclusieve en rechtvaardige ontwikkeling stimuleren of blokkeren in Namibië.

Om gegevens voor het raamwerk te verzamelen, werd een casestudy uitgevoerd met 20 semigestructureerde interviews met belangrijke waterstofactoren in Namibië en werden diverse rapporten, overheidsdocumenten, academische studies en nieuwsartikelen bestudeerd. De inzichten uit de casestudy werden gebruikt om belangrijke strategieën en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Micha heeft diverse bijeenkomsten gehad met de Nederlandse ambassade en diverse ministeries om te lobbyen voor de uitvoering van de belangrijkste aanbevelingen.

Na afloop van de lezing was er een gezellige netwerkborrel alwaar er gelegenheid tot het opdoen van nieuwe contacten en het voeren van geanimeerde gesprekken was.

De opname van de lezing ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’ is terug te vinden op YouTube.

Download de diapresentatie in PDF.