Zon en wind gaan fossiel uit de markt drukken

30-01-2014   |   Kostenrace hernieuwbare energie

De studie van het Fraunhofer instituut trekt deze conclusie voor Duitsland en Spanje in Europa, maar ook in andere landen en werelddelen zoals USA, Zuid-Afrika en Australië. Het rapport richt zich op de concurrentie van stroom uit windparken en zonnekrachtcentrales (PV grootschalig, CSP en CPV) in vergelijking met door fossiele grondstoffen gestookte elektriciteitscentrales. Het beschouwt kostendalingen voor wind, zon vs. (bruin- resp. steen) kolen- en gasgestookte centrales en onderbouwt dat met getallen.

Voorsprong in kostenrace van PV op dak: geen leveringskosten, geen transmissie van centrale naar huis toe, want PV op dak van eigen huis betekent dat opwek en afname in één hand zit, kortom: er is zelfvoorzienendheid (zolang tenminste de opwek groter is dan stroomafname; anders is bijvoeding uit net nodig). Dit alles aan de hand van getallen en kwantitatieve beschouwingen en berekeningen.

Het rapport richt zich in de eerste plaats op de concurrentiepositie van PV, maar geeft ook getallen en grafieken voor CSP en CPV; zie daartoe p. 28 e.v. van het rapport. Het beschouwt de kansen van CSP aan de hand van parameters die gelegen zijn in de natuurlijke sfeer (continuïteit van levering, m.a.w. leveringszekerheid met opslag), technische sfeer: levering op afroep, “dispatchability”, zowel als in de sfeer van financiering en vertrouwen in politieke stabiliteit ter plekke.  

Commentaar: Blijkbaar speelt de omstandigheid van klimaatverandering in het rapport geen rol. Er wordt ook niet gekeken naar de financiële gevolgen van business as usual, bij ongewijzigd beleid dus. Dat heeft Stern kennelijk al afdoende gedaan?. Lees Het Stern rapport: de prijs van klimaatverandering

Dit verhaal is tot stand gekomen naar aanleiding van het artikel: “rooftopp solar PV will soon be cheaper than coal” in reneweconomy.com. Lees het oorspronkelijke artikel.

Download het rapport “Study levelized costs of elektricity renewable energies”

Lees ook ook “Solar Thermal and storage could offer best value for money” in reneweconomy.com  

Dit is een bericht uit ons archief van 30-01-2014.