Opwarming aarde: niet terug te draaien gevolgen?

04-11-2014   |   Klimaatrapport: invloed mens onmiskenbaar, nog kans om het in de hand te houden

Volgens het laatste klimaatrapport stevenen we rechtstreeks af op zeer ernstige gevolgen. De opwarming gaat sinds 1950 sneller als ooit tevoren, de ijskappen smelten vooral de noordpool en het landijs van Groenland. Als gevolgd daarvan krijgen we een zeespiegelstijging van 50 cm tot 1 meter. Als we het niet in de hand houden kan de zeespiegelstijging alleen al ten gevolge van het smelten van het ijs op Groenland met 6 meter stijgen. Het permafrost smelt. De concentratie aan CO2 heeft ongekende hoogte bereikt. Nu al hebben we een temperatuurstijging van 0,8 graad, de grens die men aanhoud als acceptabel is 2 graden.

Of die grens inderdaad acceptabel is is nog maar de vraag. In het afgelopen millennium ( 1000 jaar) met daarin de kleine ijstijd en de warme periode, was het verschil slechts 1 graad.

Aan het rapport hebben 800 wetenschappers uit meer dan 80 landen meegeschreven. De bevindingen zijn door 1000 wetenschappers gecontroleerd. Het is de grootste wetenschappelijke onderneming op het gebied van klimaat ooit.

Niet alleen de lucht is opgewarmd, ook de zee warmt op, zelfs de diepe zeeën, uiteraard lopen die wat achter. De stijging van die temperaturen is zeer gestaag geweest de afgelopen eeuw. (Dit in tegenstelling tot de luchttemperaturen waar nog wel wat schommelingen in zitten, hetgeen voor sceptici weer aanleiding is geweest om te veronderstellen dat het wel mee viel)

De klimaatverandering is op veel continenten al voelbaar, en heeft vaak grote gevolgen, waarbij de meest kwetsbaren vaak het zwaarst getroffen werden door droogte of juist orkanen en overstromingen. Aanpassingen om de gevolgen voor deze streken te verzachten zijn dan ook zeer welkom. (Voor Nederland is men dan ook al bezig met een Deltaplan wat bestand moet zijn tegen de klimaatverandering)

Ook maatregelen die er toe kunnen leiden dat het niet zover komt zijn gelukkig nog ruim voor handen. Daartoe moet de emissie van broeikasgassen wel snel afnemen tot 2050 tussen de 40 en 70 procent en daarna tot 2010 tot vrijwel nul. Dat betekent het einde van het fossiele tijdperk. Technisch is het mogelijk, economisch is het mogelijk. Hopelijk is de politiek zo verstandig het ook daadwerkelijk te laten gebeuren. Het voorkomen van extreme temperatuurstijging is gemakkelijker en goedkoper dan achteraf aanpassingen aanbrengen. Ook is het de vraag of die aanpassingen in alle gevallen wel mogelijk zijn.

download hier het persbericht

download hier de samenvatting voor Policy Makers

Lees hier het artikel van de Volkskrant: Voor 2100 moet de uitstoot naar nul

Lees hier het artikel in de NRC IPCC Opwarming aarde”uiterst waarschijnlijk” door mens

Lees hier het artikel op de website van Planbureau voor de Leefomgeving: Tweegraden doelstelling dreigt uit zicht te raken.

Lees ook het verhaal in de Standaard van 01-12-2014 “De waarheid is meer dan ooit ongemakkelijk” De aarde wrodt waarschijnlijk meer dan twee graden warmer. Naar aanleiding van conferentie in LIMA.

Dit is een artikel uit ons archief van 04-11-2014.