IEA Verdergaande groei energievraag verwacht

27-11-2014   |   Niet alleen groei maar ook verandering geeft aanleiding tot stress

Het rapport, World Energy Outlook 2014, verwacht dat hernieuwbare energie goed is voor bijna de helft van de wereldwijde stijging van de energieopwekking tot 2040, en dat ze kolen als de belangrijkste bron van elektriciteits-opwekking zal inhalen. Windenergie zal goed zijn voor het grootste deel van de groei in de opwekking van elektriciteit, gevolgd door waterkracht en zonne-energie. Als het aandeel van wind- en zonne-PV in de wereld van de elektriciteitsopwekkings-mix verviervoudigt, zal hun integratie een grotere uitdaging worden, zowel vanuit een technisch als commercieel perspectief.

In het middenscenario verwacht het IEA een stijging in de vraag naar primaire energie van 37% in 2040. Voor kernenergie wordt zelfs een toename van het geïnstalleerde vermogen verwacht van 60% tot 2040, voornamelijk in China, India, Korea en Rusland. Ondanks dat zal het aandeel van kernenergie in de energiemix maar met 1% toenemen, vanwege het grote aantal afgeschreven centrales.

Hoewel de energievraag in de rijkste landen lijkt te stabiliseren, groeit hij nog enorm in China, ook al verwacht men in 2040 ook daar stabilisatie. In de andere landen (zoals India, Rusland en Afrika en Zuid-Amerika) zal de groei nog langer aanhouden.

Ondanks deze groei zal toch een groot deel van Afrika in 2040 nog zonder elektriciteit leven (In de sub-sahara 2 van de 3 mensen).

De vraag naar gas zal in 2040 nog harder stijgen dan de stijging in het algemeen (50%), maar veel zal afhangen van het acceptabel blijven van de prijs. Naar verwachting zal de vraag naar kolen minder hard groeien vanwege de toenemende problemen met de vervuiling.

Het ziet er naar uit dat het energie systeem niet snel genoeg verandert om de stijging van de energie-gerelateerde CO2-emissies (die groeien met een vijfde tot 2040) te voorkomen. Dat betekent dat de wereld het pad opgaat van wereldwijde temperatuurstijging van 2 °C. In het centrale scenario wordt verbruik van de gehele koolstofbegroting tot 2040 toegestaan onder een 2 °C klimaat traject. Dat betekent dat er daarna niets meer uitgestoten zou mogen worden. Dit onderstreept het belang van een alomvattend en ambitieus akkoord op de COP21 bijeenkomst in Parijs in 2015.

Download the following resources:

View the following videos:

Download the following fact sheets:

Dit is een artikel uit ons archief van 27-11-2014.