CSP Clean Power on Demand 24/7

Op 3 februari 2021 vond een webinar plaats met dezelfde titel, waarin de schrijvers het gelijknamige rapport van de Wereld Bank toelichtten.

Sprekers kwamen van de Wereldbank, van IRENA (International Renewable Energy Agency), van het Spaanse Protermosolar , en uit Tunesie.

Wat vooral opviel was de optimistische toon waarmee men sprak over de ontwikkelingen in de toekomst.

Hoofdconclusies:

Het aantal grootschalige zonneenergiecentrales blijft spectaculair toenemen, en deze ontwikkeling zal voorlopig zo doorgaan.

Voor grote centrales van 100 – 300 MW blijkt de combinatie met energieopslag in zoutkoepels ideaal. Daardoor is levering van elektriciteit gedurende 24 uur per dag gegarandeerd. Prijzen zijn nu al gedaald tot 5 à 6 ct/Kwh, en deze  daling gaat door.

In de database van IRENA zijn nu mondiaal ca 90 CSP centrales in bedrijf resp. in aanbouw.

Terugkijken webinar: https://www.youtube.com/watch?v=nwrP72dmv3c&feature=emb_logo

Downloaden van het gehele rapport: http://csp-eranet.eu/new/concentrating-solar-power-clean-power-demand-247