China zoekt kansen in Europese vergroening

Chinees energiebedrijf uit provincie Zhejiang op bezoek bij Vereniging Zonnekracht Centrales
Den Haag/Reeuwijk, 19 oktober 2023
Een groep topmanagers van Zhejiang Provincial Energy Group Company en gelieerde kapitaal- en investeringsfondsen brengt momenteel een bezoek aan Europa. De afgelopen dagen was de groep in Nederland.
Zhejiang Energy Group en haar investeringsmaatschappijen zijn (mede-)eigenaar van honderden bedrijven, waaronder ook de op 3 na grootste zonnecelproducent in China, en vele innovatieve PV-gerelateerde bedrijven. De snelle groei van zon-PV in Nederland is niet onopgemerkt gebleven.

Vereniging voor Zonnekracht centrales ontmoet Chinese delegatie met in het midden mw. Xia Jinghan & Sietse de Haan

Zheijang Energy Group (ZEG) bleek geïnteresseerd in ervaringen van het bedrijfsleven met de energietransitie in Europa van de afgelopen jaren. Ook het energiebeleid van de EU, en dat van Nederland in het bijzonder, was daarbij een belangrijk onderwerp.

De noodzaak om de energievoorziening te verduurzamen wordt in China al langer gezien én ter hand genomen. De Chinese staat heeft meerjarenplannen met ambitieuze doelstellingen vastgesteld en is bezig met een grootschalige uitvoering. Dat doet zij onder andere via overheidsbedrijven zoals ZEG. Voorzieningszekerheid, leveringszekerheid, economische en milieudoelen zijn ook daar de hoekstenen voor het beleid. Daarbij wordt kennis en ervaring van groot belang geacht, en krijgt participatie in innovatie bedrijven alle aandacht.

Xia Jinghan “Wij hebben gezien dat Europa een vooraanstaande rol in de wereld heeft opgepakt in de afgelopen jaren, en zoeken nu goede investeringsmogelijkheden om een aandeel in de vergroening van de energievoorziening te nemen”.

Sietse de Haan “De snelle ontwikkeling van wind en zonnestroom heeft geleid tot netcongestie en een sterke focus om dát probleem hoog op de agenda te zetten. Intussen liggen er volop kansen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland. Geconcentreerde zonnewarmte kan een deel van de congestieproblematiek voorkomen. In potentie heeft de vergroening van warmte op basis van zonnewarmte de omvang van de totale elektriciteitsvraag in Nederland”.

Volgens De Haan zien bedrijven op tegen de grote opgave, onzekerheden en momenteel ook de hoge rentestand. De rijksoverheid en belangengroepen richten zich te veel op elektriciteit. Warmte is vaak een ’te’ complex en ’te’ lokaal vraagstuk, waarbij ‘schaalbaarheid’ en ‘herhaalbaarheid’ de beperkende factoren zijn voor nationaal en regionaal beleid.

De Haan: “Mét de kennis op universiteiten, onderzoekinstellingen en bij bedrijven in Nederland kan potentieel een groot vliegwieleffect worden bereikt. Als China de Europese ambitieuze plannen voorbij wil streven, leidt dat tot een positieve wereldwijde versnelling van de verduurzaming van de energievoorziening. Daar dragen wij graag aan bij”.

In China wordt momenteel bijna 1 GW aan Concentrated Solar Power (CSP) centrales gebouwd en voorbereid. Eén van de centrales daarvan is een combinatie van CSP en PV, en wordt gebouwd door een dochterbedrijf van Zhejiang in de provincie Xingjiang.

Foto CSPPlaza Zhejiang Thermal Power Company project 100MW in Xingjiang

ZEG en de VZKC gaan in de komende maanden de mogelijkheden voor samenwerking verder onderzoeken.

Download hier de bijlage met een overzicht van CSP projecten in China.