Nederlandse “overshootday”

Elk jaar bereiken we de “overshoot day” eerder en eerder – de dag waarop we wereldwijd meer natuurlijke hulpbronnen verbruiken dan de aarde in een jaar kan produceren. In 2023 viel deze dag wereldwijd op 28 juli. Dit is een zorgwekkende trend die ons allemaal aangaat. In Nederland is de “overshoot day” zelfs nog eerder dan het wereldwijde gemiddelde, en viel in 2023 op 12 april. Dat betekent dat als iedereen op aarde zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, we ongeveer drie aardbollen nodig zouden hebben om in onze huidige levensstijl te voorzien.

Overshootday van verschillende landen

Dit is natuurlijk niet duurzaam op de lange termijn en daarom is het belangrijk dat we actie ondernemen.

Nederland schommelt al sinds 1970 rond hetzelfde niveau, lijkt het erop dat de laatste jaren een daling ingezet is of is dat een normale schommeling?

Wat kunnen we doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen? Hier zijn enkele suggesties:

  1. Eet minder vlees en zuivelproducten – de productie van vlees en zuivel is een van de grootste oorzaken van ontbossing en waterverbruik. Door minder vlees en zuivel te eten, kunnen we onze impact op het milieu verminderen.
  2. Gebruik minder plastic – plastic is een groot probleem voor het milieu, vooral als het in de oceanen terechtkomt. Probeer minder plastic te gebruiken en recycle zoveel mogelijk.
  3. Kies voor duurzame energie – kies voor groene energie zoals wind- en zonne-energie om uw CO2-uitstoot te verminderen.
  4. Gebruik het openbaar vervoer of de fiets – probeer het gebruik van de auto te verminderen en kies voor het openbaar vervoer, de fiets of loop wanneer dat mogelijk is.
  5. Koop duurzame producten – kies voor producten met een duurzaamheidslabel, zoals het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) voor houtproducten.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en de “overshoot day” verschuiven naar een latere datum. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we ervoor zorgen dat we in harmonie leven met onze planeet en een duurzame toekomst creëren voor de volgende generaties.

Uiteraard zijn er ook maatregelen nodig die buiten je persoonlijke invloed liggen. Zo moeten bedrijven en de overheid ook maatregelen neen die de footprint verkleinen.

Zie ook Country Overshoot Days
Wat is uw impact? Bereken je ecologischevoetafdruk en persoonlijke
Overshoot Day. BEREKEN NU!