Energie en klimaat-doelen 2030

23-01-2014   |   Europese commissie komt met teleurstellende doelen voor 2030

Na de 20-20-20 doelen voor 2020 (20 CO2 reductie, 20% hernieuwbare energie en 20% besparing) komt de Eu nu met nieuwe voorstellen voor de volgende 10 jaar. De doelstelling wordt voor 2030 40% CO2 reductie en 27% hernieuwbare energie. In tegenstelling tot de vorige doelstellingen, die per land vertaald werden naar een nationale doelstelling inclusief boetes als de doelstellingen niet gehaald weren, wordt het nu aan de lidstaten zelf overgelaten om een eigen doelstelling te maken voor hernieuwbare energie.  

Als je kijkt naar de roadmap voor 2050 waarbij gemikt wordt op 80 tot 95 % hernieuwbare energie, dan lijkt het verschil wel erg groot.

Naast de algemene doelstellingen, wordt er ook naar het handelssysteem voor CO2 gekeken. (Het ETS systeem) het plafond voor uitstoot wordt na 2020 in een iets sneller tempo naar beneden gehaald (met 2,2,% per jaar i.p.v. de 1,74% nu). Dat zou de prijs voor CO2 weer voldoende hoog moeten maken. Daarnaast worden de opgebouwde reservers in een fonds gestopt, maar kennelijk nog niet uit de markt genomen. Dit zou het ETS systeem weer moeten laten functioneren. Dit leidt tot een reductie van het plafond van 43% in vergelijking met 2005.

Lees hier het persbericht.

Lees ook “EU scales down 2030 climate and energy goals” (Reuters)

Lees ook het artikel in het FD- “Brussel wil CO2 plafond sterk verlagen”

Zie – hoor het commentaar van Bas Eickhout (Europarlement GL)

Commentaar van Van Nistelrooij (Europarlement CDA): onvoldoende groen, groei en banen in voorstel Europees energiebeleid. Voor volledig commentaar van Van Nistelrooij klik hier

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is teleurgesteld met het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe Energie- en Klimaatdoelen voor 2030. “Het voorstel dat op tafel ligt is niet ambitieus genoeg. Juist nu de wereld het gevaar en de urgentie van klimaatverandering lijkt in te zien, zwakt Europa de eigen ambities af. Dat is schadelijk voor onszelf en de wereld en het tast de geloofwaardigheid van Europa in het klimaatdebat verder aan.”, aldus Gerbrandy. voor het volledige commentaar van Gerbrandy klik hier

Dit is een artikel uit ons archief van 23-01-2014.