Alarmerende kloof woorden en daden

Maak van hernieuwbare energie een belangrijke prestatie-indicator in alle economische activiteiten
Nieuw wereldwijd rapport over hernieuwbare energie (Gloabal Status Report 2021)

Het slechte nieuws:  Het aandeel van fossiele brandstoffen in het energiegebruik is voor de 10e achtereenvolgende keer niet gedaald! Absoluut gezien zelfs gestegen.
Het goede nieuws: de investeringen in hernieuwbare elektriciteit heeft al jaren de overhand

China is op veel terreinen marktleider (zon, wind en waterkracht)
In de elektriciteitsopwekking  gaat het redelijk, maar de verduurzaming van de warmtevraag en vooral transport blijven achter.
Covid heeft veel investeringen opgehouden toch is  hernieuwbare energie gegroeid.

Ondanks de mooie woorden hebben de overheden niet werkelijk geacteerd. Nog steeds gaat er zes keer zoveel aan voordeeltjes naar de fossiele industrie als naar hernieuwbare energie.

De achterliggende reden is volstrekt irrationeel en kan alleen verklaard worden uit conservatisme of lobby van de fossiele industrie. Immers fossiel is duurder, fossiel pleegt niet alleen een aanslag op het klimaat en de biodiversiteit maar ook op onze gezondheid.

Het afgelopen Covid jaar daalde de consumptie van fossiel met 4% maar in de rijke landen lijkt de koers weer door te gaan alsof er niets gebeurt is. Covid is echter ook een kans om fundamentele beslissingen te nemen.

 Het rapport loopt over van de data die allemaal te downloaden zijn. Een greep daaruit: zoals gezegd was de enige sector die het goed deed de elektriciteitssector daar bleef hernieuwbaar stijgen 83% van alle nieuw geïnstalleerde elektriciteitscentrales waren hernieuwbaar, waarbij zonne-energie in het algemeen het snelst steeg. Maar toch ook nog 17% van de nieuwe elektriciteitscentrales op fossiel, terwijl die juist uitgefaseerd zouden moeten worden. Als dat niet op grote schaal gaat gebeuren dan halen we de doelstellingen zeker niet.

Helaas was de groei van CSP zeer gering, alleen in China kwam er een centrale bij. Dat wil niet zeggen dat de rol van CSP  uitgespeeld is. In tegendeel, de prijs daalt nog steeds snel, de unieke eigenschap om elektriciteit op afroep te kunnen produceren wordt steeds meer erkend als een belangrijke eigenschap nu het aandeel van fluctuerende bronnen zoals zon-pv en wind steeds meer toeneemt.  Er zijn in 2020 dan ook een flink aantal nieuwe centrales in aanbouw genomen.

Ook bij zonthermie heeft geconcentreerde zonthehrmie zijn intree gedaan. Het oogsten van warmte met de zon is al een zeer oude techniek en best groot, maar beperkte zicht tot voor kort tot thuisgebruik. De laatste jaren wordt het ook steeds meer ingezet voor stadsverwarming. Voor de wat hogere temperaturen en dus ook de industriële toepassingen doet geconcentreerde zonthermie zijn intree.   (zie ook ons focusdocument over dit onderwerp redactie)

Waterstof wordt weliswaar ruim 500 keer genoemd in het rapport maar alleen als belofte voor de toekomst, er zijn nog nauwelijks projecten gestart in 2020. Er wordt vermeld dat de meeste toepassingen industriële toepassingen zijn en dat daarvoor waterstof voornamelijk uit aardgas gemaakt word. Wel signaleert men de ambities van diverse landen om waterstof een belangrijke rol te laten spelen in de energie-transitie. (Waaronder Europa Australië Chili, Canada, waarbij aangetekend moet worden dat in Canada de elektriciteitsproductie al voor 95% duurzaam is,. wat  een  groot voordeel is, immers groene waterstof moet met groene elektriciteit gemaakt worden. In tabel 5 vindt u een overzicht van de doelstellingen die de diverse landen hebben op dit gebied.

Download:

  • Full report: EN
  • Key Messages for Decision Makers: EN
  • Figures: EN
  • Data pack: EN
  • Presentation: EN
  • Press releases: EN |