CST goedkoopste optie voor vervanging van fossiele warmte

Gas import en transport ni Europa bron DLR

Volgens Prof Pitz-Paal (DLR) komt het erop neer dat van de vier hernieuwbare opties, CST (Concentrated Solar Thermal) het laagste landgebruik, de laagste kosten zou hebben. Een verrassende uitkomst voor Centraal-Europa – Centraal-Europa heeft kennelijk een adequate zonne-energiebron (1000 W/m2). Hiermee kan met CST warmte met een temperatuur tot 400 ° C, die door veel industrieën worden gebruikt, worden gemaakt. Ook warmtenetten kunnen van deze al dan niet geconcentreerde zonne-energie gebruik maken, blijkt uit verschillende voorbeelden. Ook een combinatie van elektriciteit opwekking en warmte (wkk) behoort tot de mogelijkheden.

In Solar PACES  verscheen onlangs een verslag van de presentatie van Prof. Pitz-Paal op de conferentie. Hij vergeleek de voor- en nadelen van de vier beschikbare hernieuwbare opties om de verbranding van fossiele brandstoffen te vervangen voor warmte; groene waterstof uit elektrolyse, geconcentreerde thermische zonne-energie, geothermie en biomassa.

In de presentatie loopt Pitz-Paal de verschillende opties langs,

Groene waterstof is nog te duur zeker als het uit PV in Europa wordt opgewekt. Bovendien heeft PV 3 keer zoveel landgebruik nodig als CST en kan het moeilijk opgeslagen worden. Ook de verliezen zijn aanzienlijk.

Geothermie, hoewel in Duitsland op veel plekken minder diep dan in Nederland en de temperaturen hoger biedt het toch geen alternatief omdat een boring nogal eens mis kan gaan wat de prijs opdrijft. (Voor Nederland geldt bovendien dat de temperaturen relatief laag zijn en dus nauwelijks een optie voor de industrie zijn, eventueel wel voor warmtenetten -noot van de webmaster).

Biomassa heeft het voordeel dat je er hoge temperaturen mee kunt bereiken, het meest bruikbaar is natuurlijk biogas, maar de hoeveelheden daarvan zijn beperkt. Bovendien is het landgebruik als je het in grotere hoeveelheden zou willen inzetten enorm.

Voorbeeld België

Vandaar de conclusie dat geconcentreerde zonthermie de beste papieren heeft, temeer daar je de warmte gemakkelijker kunt bewaren dan elektriciteit daardoor kun je dag en nacht warmte tot 400 graden Celsius leveren. Ook is er de optie van elektriciteit opwekking en tegelijkertijd warmte leveren tot 250 °C.

Doelen Europese landen

Dit is een samenvatting van een artikel in Solar Paces newsletter
Voor de originele tekst Lees hier