Aan: Minister Wiebes van Klimaat

Stapsgewijze doorstart van het Griekse Helios zonne-energieproject
Campagne aangemaakt door Hans Bienfait.
Het gaat om een haalbaarheidsstudie van het Griekse zonne-energieproject Helios, te maken door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er moeten zonneparken worden aangelegd in Griekenland zodat Griekenland elektriciteit als exportproduct kan uitvoeren naar de rest van Europa om daarmee zijn torenhoge staatsschuld van 248 miljard euro te helpen aflossen.

Waarom is het belangrijk?
Om het verdienmodel te traceren voor NEDERLAND, Europa en Griekenland. De studie moet gereed zijn vóór oktober 2019, wanneer er in Griekenland nationale verkiezingen worden gehouden. Daarmee worden twee Nederlandse belangen gediend;

  1. Als Eurozone-land heeft Nederland er belang bij dat de staatsschuld van Griekenland terugbetaald wordt. (geen cent voor Griekenland; citaat Rutte)
  2. Er rijst in Nederland steeds meer verzet tegen zonneparken en windmolens op landbouwgrond; in Griekenland dat veel dunner bevolkt is, is ruimte te over.

Zo worden de doelstellingen van duurzame energie in Nederland gehaald doordat de met zonne-energie opgewekte elektriciteit volgens Europese regelgeving mag worden bijgeteld om het vereiste percentage duurzame energie (14%; nu is dat nog slechts bijna 5%) te halen. Dusdoende wordt de staatsschuld van Griekenland, een financieel-politiek probleem, in goede samenwerking met Europa opgelost door het klimaatprobleem in en voor Europa te bestrijden met opwekking van zonne-energie.

Teken de petitie