Waterstof uit hernieuwbare bronnen

08-09-2018   |   De sleutel tot een koolstofarme toekomst?

Nieuw rapport van IRENA. Terwijl de wereld ernaar streeft om de uitstoot te verminderen, is energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen opgedoken als koploper in de transformatie van koolstofarme energie. Vandaag zijn hernieuwbare energiebronnen verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de mondiale stroomopwekking. In 2017 werd 167 GW (meer dan de totale geïnstalleerde elektriciteits-capaciteit van Brazilië) geïnstalleerd. Toch blijft de rol van hernieuwbare energie in sectoren zoals transport en industrie achter.

Terwijl de verkoop van elektrische voertuigen (EV) blijft stijgen (IRENA gelooft dat er tegen 2050 meer dan een miljard EV’s op onze wegen zijn onder een klimaatveilige route , is elektrificering van  transport, met uitzondering van personen auto’s, gebouwen en industrie minder levensvatbaar. Hierdoor wordt de rol van hernieuwbare energie in deze sectoren belemmert. Waterstof geproduceerd door hernieuwbare energie kan de sleutel zijn om deze uitdaging met succes het hoofd te bieden en de emissie van eindverbruik te verminderen.

‘Hydrogen from Renewable Power gelanceerd tijdens IRENA’s Innovation Week, schetst de nieuwste technologische visie van het bureau, de potentieel centrale rol die waterstof kan spelen op den duur kan speken in de energietransitie. Waterstof wordt al op grote schaal gebruikt in bedrijven zoals chemische fabrieken en raffinaderijen. Maar deze waterstof wordt geproduceert van koolwaterstoffen, door waterstof van hernieuwbare bronnen te gebruiken, kan het een leverancier van hernieuwbare energie worden, ter aanvulling van de rol van zon en wind in o.a. de stroomproductie.

Hier is waarom waterstof van cruciaal belang kan zijn:

o Er bestaat geen economisch haalbare optie om de koolstofemissies van ongeveer een derde van de energiesector te verminderen. Brandstoffen blijven essentieel voor transport en industriële toepassingen van luchtvaart tot raffinage, waar elektrificatie momenteel niet geschikt is. Hierdoor zou waterstof uit hernieuwbare bronnen de ontbrekende schakel kunnen zijn in de transformatie van het mondiale energiesysteem.
o Waterstof uit hernieuwbare energie kan hogere aandelen wind- en zonne-energie ondersteunen in energiesectoren over de hele wereld. Overtollig variabel vermogen (dat energie is die wordt opgewekt door intermitterende wind- en zonne-energieprojecten) kan nu worden gericht op waterstofproductie en worden gebruikt in de transport-, industrie- of gasnetinjectie. Op deze manier gebruikt, wordt waterstof een bron van opslag voor hernieuwbare elektriciteit, houdt het energiesysteem flexibel en helpt het het net in balans te houden. 
o Waterstof biedt mogelijkheden om hoogwaardige hernieuwbare energiebronnen aan te boren. *
Vaak zijn bovendien de beste bronnen voor zonne- en windenergie zich ver van eindgebruikers in steden en grote stedelijke centra. Waterstof, eenmaal geproduceerd, kan op land (zoals vloeibaar aardgas) worden vervoerd als een wereldwijde grondstof die niet wordt gehinderd door netverbindingen. 
o Waterstof kan profiteren van de bestaande energie-infrastructuur. Tot op bepaalde hoogte kan waterstof worden geïnjecteerd in aardgasnetten waardoor de emissies van bestaande gasinfrastructuur, zoals gasturbines voor de energiesector, worden verminderd. 
o Gevoed door groene waterstof, bieden brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV’s) consumenten een lage emissierendement met rijprestaties vergelijkbaar met conventionele voertuigen. Voertuigen met brandstofcellen kunnen een aanvulling zijn op elektrische voertuigen, waardoor het gewicht, het bereik en de laadbeperkingen van elektrische auto’s worden overschreden. 
o Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan een potentiële toekomst van 100 procent hernieuwbare energie. Om daar te komen, zijn kostenbesparingen echter noodzakelijk en alleen mogelijk door schaalvoordelen. Nu beleidsmaatregelen en regelgevingskaders mogelijk zijn, zullen meer particuliere investeringen worden gestimuleerd, waardoor technologieën kunnen rijpen en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Van de expert: Dolf Gielen, directeur van het IRENA Innovation and Technology Center
“Waterstof kan een zeer belangrijke rol spelen in de energietransitie, vooral als het zijn kostenconcurrentievermogen kan verbeteren. Wij denken dat dit mogelijk is als het productieproces gebruik maakt van goedkope duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie. Grote, off-grid waterstofprojecten die direct zijn aangesloten op zonne-energie en windparken die zijn ontwikkeld op de meest geschikte locaties, kunnen potentieel goedkope, 100% hernieuwbare, waterstof leveren. Dat zal een cruciale ontwikkeling zijn voor onze koolstofarme toekomst. “

Lees hier het oorspronkelijke artikel op de website van IRENA

* Noot van de editor: stroom uit de woestijn is zo extreem goedkoop dat het waarschijnlijk is dat daar de grote hoeveelheden geproduceerd gaan worden. OOk CSP kan daarbij een rol spelen, hoewel die nog iets duurder is dan PV, maar daar staat tegenover dat CSP dan en nacht elektriciteit kan produceren. Zie ook de lezingen die onlangs gehouden worden op een bijeenkomst van onze vereniging.

Dit is een bericht uit ons archief van 08-09-2018.