Rapport IPCC: De hele wereld ondervindt al de gevolgen van de klimaatverandering.

afbeelding cover IPCC report

De klimaatverandering gaat veel sneller dan verwacht. Een aantal zaken zijn al onomkeerbaar. Zo gaat l de zeespiegelstijging steeds sneller, ook als we nu stoppen met broeikasgassen uitstoten. De bewijzen voor de relatie tussen extreem weer en klimaatverandering stapelen zich op. De extreme weersomstandigheden komen niet alleen vaker voor, maar worden ook steeds heftiger. Er zijn grote regionale verschillen in de opwarming van de aarde en ook in de gevolgen daarvan. Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen rapport van het IPCC (VN) wat geschreven is door honderden wetenschappers over de gehele wereld die meer dan 14000 recente onderzoeken van de laatste jaren beoordeeld en samengevat hebben.

Het rapport is in vergelijking met het vorige rapport vooral veel duidelijker. Naar eigen zeggen komt dat omdat de wetenschappelijke klimaatkennis de afgelopen zeven jaar enorm toegenomen is. Daardoor kan er nu met veel meer stelligheid gezegd worden dat de klimaatverandering door menselijk handelen veroorzaakt is en dat zo’n snelle klimaatverandering de afgelopen 2000 jaar niet plaats gevonden heeft. De klimaatverandering gaat ook steeds sneller. Dat komt o.a. doordat de oceanen die tot voor kort veel koolstofdioxide opnamen dat nu veel minder kunnen. Hetzelfde geldt voor de bossen.

Moest je vroeger denken aan extreme weersomstandigheden één keer per eeuw, bij 1,5 graad temperatuursverandering waar we al dicht tegenaan zitten en die onvermijdelijk lijkt, moet je denken aan 1 tot 2 keer per 10 jaar en dan ook nog heftiger. Zoals te zien in de figuur zijn de regionale verschillen groot.


Toch biedt het rapport nog hoop, als we kans zien de broeikasgasemissies de komende 20 jaar flink te verminderen en in 2050 tot nul weten te reduceren, dan kunnen we op of zelfs onder die 1,5 graad blijven. Dit is het meest gunstige scenario wat geschetst is. Het meest ongunstige komt uit op een temperatuurstijging van 6 graden op het eind van deze eeuw.

temperatuurverschillen op aarde bij gemiddelde tempratuurstijging van 1,5 graad Celsius

Bij zulke enorme temperatuurstijgingen worden de voorspellingen over de gevolgen ook moeilijker.  Zelfs bij temperatuurstijging van twee graden of daar vlak boven zijn er al kansen op gebeurtenissen waar je liever niet aan denkt, zoals het smelten van het ijs van de Noordpool en op Groenland, het stilvallen van bepaalde oceaanstromingen, het op grote schaal smelten van het permafrost, waarbij methaan vrijkomt: een zeer sterk broeikasgas. De kans op dit soort gebeurtenissen is klein zolang de temperatuurstijging nog klein is, maar als die gebeurtenissen gaan vóórkomen, zullen de gevolgen  enorm zijn. Alle reden dus om te zorgen dat nu het roer echt om gaat.  Van de 191 aangesloten landen hebben al 110 een nationaal plan ingediend. Als die verwezenlijkt worden, zouden we even boven de twee graden temperatuurstijging uitkomen wat dus onvoldoende beperking ervan is. Er zal dus nog een schep bovenop de beperkingen moeten komen.

Lees ook NOS nieuws IPCC: ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen       

Download hier de samenvatting voor beleidsmakers

Hier kunt u meer informatie vinden over het rapport en de interactieve atlas