Alarmerend rapport IPCC krijg te weinig aandacht 

De alarmbellen gaan steeds harder luiden. Nu blijkt at de gevolgen van klimaatverandering waaronder weersextremen niet in de toekomst maar nu al merkbaar zijn. Het pijnlijke is dat die gevolgen bij ieder tiende graad temperatuurverhoging nog sterker worden. De verliezen die we daardoor moeten incasseren en de schade die dit met zich meebrengt niet alleen aan de mensheid maar ook aan ecosystemen is enorm. We lopen nu al tegen grenzen aan die we niet voor mogelijk gehouden hadden.

Extreme weersomstandigheden zorgen voor steeds grotere en onverwachte schade
Gevoeligheid biodiversiteit voor temperatuur stijging.

Aanpassing. De ondertitel van dit rapport is impact aanpassing en kwetsbaarheid. De nadruk ligt in dit rapport op de huidige gevolgen, zelfs uitgesplitst per regio, en hoe we ons daartegen kunnen verweren. Het zal duidelijk zijn dat de rijke landen de meeste mogelijkheden hebben om zich tegen extreme omstandigheden te verweren hoewel daar natuurlijk wel grenzen aan zijn. Je kunt proberen overstromingen te voorkomen als dat niet lukt dan de schade zo snel mogelijk te herstellen.
Het zal duidelijk zijn dat juist de arme landen daar niet toe in staat zijn en bovendien geen of nauwelijks een bijdrage geleverd hebben aan de klimaatverandering.

Solidariteit. Het is dus niet alleen noodzakelijk om wereldwijd actie te ondernemen op het gebied van het voorkomen van klimaatverandering maar ook op het gebied van het voorkomen en herstellen van extreme schade. Dat zal een structureel karakter moeten krijgen om te voorkomen dat grote groepen in de wereld op drift raken. Wat we nu trouwens al zien gebeuren. De enorme verschillen in rijkdom op de aarde lijkt op zich al een bedreiging voor de vrede op deze aarde.

Rijke landen zullen armere landen moeten helpen bij hun klimaatdoelen en bij de noodzakelijke klimaataanpassingen. De afspraken daarover blijven alsmaar steken in mooie woorden.

Harde grenzen. Tegen veel gevolgen kun je je wapenen, als je genoeg geld hebt. Er zijn ecchter een aantal harde grenzen waarbij dat niet meer lukt. Op sommige plaatsen in de wereld komt de temperatuur boven de 50 graden. Dat is voor mens en dier niet meer een situatie waarin we kunnen overleven. De zeespiegelstijging is ook zo’n situatie. Er zijn landen die maar een paar meter boven de zee uitsteken (zoals de eilandlanden de Atol’s) . Voor deze landen maar ook voor veel delta landen is de alarmfase nu al aangebroken.

Het rapport roept dan ook op tot actie nu en solidariteit nu er is geen tijd meer om te praten of te onderhandelen nu moeten er daden volgen.Anderhalve graden rapport. Dit rapport bouwt uiteraard voort op de uitkomsten van vorige rapporten. Zo is na Parijs nader onderzocht wat het verschil was tussen anderhalve graad temperatuurstijging of twee graden temperatuurstijging. Het verschil is o.a. dat bij twee graden de koraalriffen verdwenen zijn. Niet alleen een ramp voor het ecosysteem van de zee, maar ook een probleem omdat de oceanen nu twee-derde van de CO2 opvangen zodat het niet vrijkomt in de atmosfeer, een groot deel wordt/ werd vastgelegd in schaaldieren en koraalriffen. Een ander probleem is dat bij twee graden de Noordpool regelmatig ijsvrij zal zijn, hierdoor vindt er minder reflectie van het zonlicht plaats waardoor de temperatuurstijging nog sneller zal gaan. (positieve terugkoppeling). Een dergelijk effect treedt ook op bij het permafrost, de toendra’s die nu permanent bevroren zijnen die in snel tempo aan het ontdooien zijn. Dan ontstaan er moerasachtige gebieden waaruit veel methaan (moerasgas) ontsnapt een veel sterker broeikasgas dan CO2, ook weer een versneller van de temperatuurstijging. Alleen deze drie effecten maken het aannemelijk dat als we boven de anderhalve graad temperatuurstijging uitkomen we in een onomkeerbare spiraal omhoog terecht komen die we niet meer kunnen beheersen. Ook al zetten we daarna de CO2 uitstoot op nul. Immers dan zijn die ander effecten al aan het werk om door te gaan met de temperatuurstijging.

Klimaatverandering 2022: impact, aanpassing en kwetsbaarheid. Bijdrage van werkgroep II aan het zesde beoordelingsrapport van het IPCC

Zie video trailer

Zie persconferentie en presentatie