Hoge temperatuur opslag systemen

Gouda zaterdag 20 april 2024

Organisatie: Vereniging voor Zonnekrachtcentrales

Plaats:  Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda.

Tijd:     13:30 uur – 17:00 uur.

De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan.

Het eerste deel voor leden is de jaarvergadering 2024 van de vereniging.

Het tweede deel voor leden en belangstellenden gaat over hoge temperatuur opslagsystemen met als sprekers:
Hans Wolters CEO van Heatwacht, en
Carlijn Lahaye Energy Nest Director Project Development and Managing Director for the Netherlands

Agenda:

13:30 – 14:00      Inloop voor het eerste deel: de jaarvergadering VZKC 2024 voor leden.

14:00 – 14:45      Agendapunten:

Mededelingen, binnengekomen stukken, concept-notulen jaarvergadering 2022, Jaarverslag 2022, Beleidsvoornemens 2023, Financieel verslag 2022, Begroting 2023, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie en bestuursverkiezing. Als laatste volgt de Rondvraag.

14:45 – 15:00      Pauze en entree belangstellenden voor het tweede deel.

15:00 – 16:00      Tweede deel: Hans Wolters van Heatwacht en Carlijn lahaye van Energy Nest.

16:00 – 17:00      Netwerkborrel en gelegenheid tot het opdoen van nieuwe contacten.