Relatie GEZEN

Stichting Grootschalige toepassing van Zonne Energie

Sinds 2005 is de Stichting Grootschalige toepassing van Zonne Energie actief. Ze richt zich op het promoten van CSP en het lobbyen bij instanties. Na verloop van tijd groeide het aantal vrijwilligers dat hierbij wilde helpen. Er ontstond een Task-Force CSP die in een aantal werkgroepen taken overnam ten behoeve van de stichting.

Na enige tijd ontstond de behoefte aan een grootschaliger opzet, er werd gekozen voor een vereniging, de stichting zou opgeheven worden. Maar is uiteindelijk toch blijven bestaan. De vereniging houdt zich nu bezig met het promoten van CSP in de meest brede zin van het woord, terwijl de stichting zich meer richt op het aandragen van goed onderbouwde, wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de techniek en de economie rond ZonneKrachtCentrales.

De stichting GEZEN kan dus gezien worden als het wetenschappelijk bureau van de vereniging voor ZonneKrachtCentrales.

Zie ook: http://www.zonisdetoekomst.nl/