Hoge temperatuur opslag systemen

Organisatie: Vereniging voor Zonnekrachtcentrales
Datum: Zaterdag 20 april 2024
Tijd: 13:30-17:00 uur
Plaats: Agnietenkapel te Gouda

14:00-14:45 uur; inloop 13:30 uur. Het eerste deel voor leden is de jaarvergadering 2024 van de vereniging.

15:00-16:00 uur; inloop 14:45 uur. In het tweede deel dat voor leden en belangstellenden is geven Hans Wolters van Heatwacht en Carlijn Lahaye van Energy Nest twee lezingen over ‘hoge temperatuur opslag systemen.

16:00-17:00 uur Netwerkborrel

Solar Heat voor Industriële Processen

De wereldmarkt voor zonnewarmte voor de industrie (Solar Heat for Industrial Processes SHIP) is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. De groei kwam voor een groot deel voor rekening van geconcentreerde systemen.

Spanje en Nederland zijn de grootste leveranciers van zonnewarmtesystemen.

Het aandeel van de concentrerende systemen nam sterk toe. Parabolische troggen, Fresnel-collectoren of concentrerende schotelcollectoren werden gebruikt in 43% van de nieuw geïnstalleerde SHIP-capaciteit. Ter vergelijking: in 2022 was dit slechts 16%.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Duitse bureau Solrico en ondersteund door Natural Resources Canada.

Overshoot-day Nederland 1 April

Nederland was al op 1 april door haar budget heen voor het lopende jaar. Blijkt uit onderzoeksorganisatie Global Footprint Network.

Voor de verschillende onderdelen grondstoffen biodiversiteit emissies ligt het iets verschillend maar daar hebben ze een soort formule voor ontwikkeld. Dat betekent dat wij als Nederlanders 3,5 werelden nodig zouden hebben om in onze behoeften te voorzien.

Vorig jaar was de datum nog 12 april, met andere woorden we zijn er ondanks alle inspanningen niet op vooruitgegaan.

In memoriam Ernst Vuyk

Tot ons grote verdriet is vrijdag 26 januari ons bestuurslid Ernst Vuyk overleden.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en jonge kinderen.
Ernst is nog geen zestig jaar geworden en was een zeer enthousiast en vrolijk bestuurslid.
Hij was al lang lid van onze vereniging, maar pas sinds kort toegetreden tot het bestuur, Hij heeft in die korte tijd veel in gang gezet. We hopen dat wij al die zaken alsnog kunnen realiseren, ook ter nagedachtenis aan hem.
Behalve in ons bestuur was Ernst een graag geziene persoon op veel vlakken van duurzaamheid. Hij heeft in veel projecten een belangrijke inbreng gehad.

Internationaal netwerk voor transport van waterstof groeit snel

De verwachte groei van de mondiale vraag naar waterstof zal het energielandschap en de geopolitieke dynamiek tegen 2030 enorm veranderen.

In December 2023 publiceerde World Pipelines een Dii Desert Energy white paper met voorspellingen: ‘Bulk Transport Options for Green Molecules’, gebaseerd op vele interviews met experts.

Volgens dit plan zal het netwerk van pijpleidingen in 2030 33.000 km lang zijn, en groeit het in de twintig jaar erna naar 58.000 km.

Waterstof zal vooral getransporteerd worden in de vorm van ammoniak.

‘Energy Access’ in Afrika: het kan met zonne-energie!

Op vrijdag 24 november aanstaande zal Caroline Nijland in de Agnietenkapel te Gouda een lezing geven getiteld ‘Energy Acces’ in Afrika: het kan met zonne-energie!

Deze lezing wordt georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales voor leden en belangstellenden.

De nieuwe Afrika-Strategie van de overheid zet ‘een gelijkwaardige economische ontwikkeling’
centraal. Dan gaat het zeker ook om de energietransitie daar, in Afrika.

En dan gaat het zeker om ‘Energy Access’. Nederland wil bijvoorbeeld vóór 2030 100 miljoen mensen toegang geven tot moderne elektriciteit.

Zonne-energie kan hier een grote bijdrage aan leveren. Hoe en op welke manieren, daar zal Caroline Nijland over vertellen.

Voor meer informatie lees verder…

World Energy Outlook 2023

IEA vandaag: Een deel van de onmiddellijke druk van de wereldwijde energiecrisis is afgenomen, maar de energiemarkten, de geopolitiek en de wereldeconomie zijn onrustig en het risico van verdere verstoring is aanwezig. De prijzen van fossiele brandstoffen zijn gedaald ten opzichte van hun pieken in 2022, maar de markten zijn gespannen en volatiel. De voortdurende gevechten in Oekraïne, meer dan een jaar na de Russische invasie, gaan nu gepaard met het risico van een langdurig conflict in het Midden-Oosten. De macro-economische stemming is somber, met hardnekkige inflatie, hogere leenkosten en hoge schuldniveaus.

Symposium – ‘Green energy for all’

Ter gelegenheid van het afschiet van Prof. Ad van Wijk wordt er een symposium gehouden in de Aula van de TU-Delft op vrijdag 27 oktober. Een keur van (internationale) sprekers geeft acte de présence. Met als uitsmijter natuurlijk de afscheidsrede van Prof. Ad van Wijk zelf. Op het symposium word ook zijn boek “Green energy for all – – how hydrogen and electricity carry our future” Voor progarmma lees verder

China zoekt kansen in Europese vergroening

Chinees energiebedrijf uit provincie Zhejiang op bezoek bij Vereniging Zonnekracht Centrales
Den Haag/Reeuwijk, 19 oktober 2023
Een groep topmanagers van Zhejiang Provincial Energy Group Company en gelieerde kapitaal- en investeringsfondsen brengt momenteel een bezoek aan Europa. De afgelopen dagen was de groep in Nederland.
Zhejiang Energy Group en haar investeringsmaatschappijen zijn (mede-)eigenaar van honderden bedrijven, waaronder ook de op 3 na grootste zonnecelproducent in China, en vele innovatieve PV-gerelateerde bedrijven. De snelle groei van zon-PV in Nederland is niet onopgemerkt gebleven.

Geconcentreerde  zonnewarmte voor de industrie

Een Nederlands bedrijf Suncom Energy in Houten heeft een, naar eigen zeggen, verbeterd ontwerp van een trogspiegel gemaakt waarbij ook in Nederland op eenvoudige manier hoge temperaturen bereikt kunnen worden. Hoewel de opbrengst in Zuidelijke landen natuurlijk hoger is en daardoor de prijs daar ook gunstiger, is het met de huidige gasprijzen ook voor Nederland aantrekkelijk. Het aantrekkelijke zit ook in het feit dat je zeker weet dat je de komende 20 jaar dezelfde prijs betaalt. Hun eerste opdracht is dan ook een kalverhouder in Brabant.