Brussel: witboek

Het witboek, wat daaraan voorafging en er op volgt

20200304 EUROPESE KLIMAATWET: NUL NETTO UITSTOOT IN DE EU & KLIMAATADAPTATIE

9 maart 2020

EU-instellingen en lidstaten zijn samen verplicht om de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 te halen. Dat staat in het voorstel voor de Europese Klimaatwet die de Europese Commissie op 4 maart 2020 publiceerde. Het voorstel legt daarmee wettelijk vast dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2050 tot nul wordt teruggebracht. De Klimaatwet vormt hiermee de kern van de Europese Green Deal en verankert de mondiale klimaatovereenkomst van Parijs. Daarnaast moeten lidstaten zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door aanpassingsmaatregelen te treffen. De Klimaatwet biedt een kader van maatregelen, een lange termijn koers en een monitoringsysteem voor het realiseren van deze doelstellingen.

2019 The green dealEr komt een Europese klimaatwet die er voor moet zorgen dat Europa in 2050 echt klimaat neutraal is.

2018 A ClA Clean Planet for Allean Planet for All hoe Europa in 2050 klimaatneutraal kan worden

20170901 Renewable Energy Magazine Special Report: Renewables in the EU: Prioritizing Access in Member States. The SmartNet project in de EU is onderdeel van het Horizon2000 programme, het EU research en innovatie programma. Dit SmartNet project is bedoeld om na te denken over de veranderingen in het elektriciteitsnetwerk die nodig zijn om de toename van hernieuwbare energie te faciliteren. Zie ook de conferentie over dit onderwerp Electrify Europe 19-21 juni in Wenen.

20161130 Clean Energy EU: Europese Commissie geeft energie doelstellingen voor de komende tien jaar  (met name gebouwde omgeving)

20140702 European Energy Security Strategy Beschijft de extreme afhankelijkheid van Europa van olie (90%) en gas (66%) van buiten Europa. Hoe kan die afhankelijkheid verindert worden met zo weinig mogelijke risico? De bedragen die met de import gemoeid zijn belopen één miljard per dag! 

20140122 EU Energy and climate goals for 2030. Beschrijft de (teleurstellende) doelen van 2020 tot 2030 zie ook Nieuws.

20131216 EU reference scenario Beschrijft de trends in energie, vervoer en broeikasgassen tot 2050

20131201 From roadmaps to reality (European Climate Foundation) Beschrijft de korte termijn doelen. In de hoop de Europese commissie nog een beetje te kunnen beinvloeden. Hier al veel water in de wijn in vergelijking met de roadmap 2050.

20130327 Green Paper (Groen boek) Een kader voor een klimaat-en energiebeleid tot 2030. Hierin wordt een eerste aanzet gegeven voor de periode na 2020, waar hele concrete doelstellingen voor afgesproken waren. Er zijn weliswaar voor 2050 ook doelstellingen vast gelegd, maar niet zo concreet (2 graden en CO2 reductie van > 80% in vergelijking met 1990) 20 pagina’s NL

20121010 Case study www.Res4less.eu . Er wordt gekeken naar samenwerkingsverbanden binnen Europa om de doelstellingen van 2020 te halen. Voor sommige landen is dat gemakkelijker dan voor andere. Hier een case studie voor samenwerking tussen Spanje en Nederland, waarbij NL investeert in CSP omdat dat in 2020 waarschijnlijk goedkoper is dan investeren in wind op zee. Voor de studie klik hier.

20111215 Energy: roadmap 2050 Het officiele document van de Europese Cie zoals dat naar het parlement gestuurd is. “Stappenplan Energie in 2050” Het is een uitwerking van “Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050”  Download NL-editie.
Quote uit het document: “de ontwikkeling van  nieuwe energie-infrastructuur en opslagcapaciteit binnen de hele EU en met de buurlanden”. Een van de 10 aanbevelingen. 

20111107 Power Perspectives 2030 Een vervolg op Power Perspectives 2050 van een jaar geleden. Het rapport is uitgekomen onder verantwoording van het European Cliamte Fundation ECF. (Ook de KEMA heeft bij de totstandkoming van dit rapport een belangrijke rol gespeeld) zie

20110217 Brussel stelt miljarden ter beschikking van Noord Afrika en het Midden Oosten voor infrastructuur en klimaatmaatregelen.

20101117 Brussel gaat voor Energie infrastructuur in Europa

Consultatie van het publiek over onderstaande rapporten mogelijk tot 7 maart 2011
20101117 Brussel “Een blauwdruk voor een Europees geïntegreerd energienetwerk”
20101110 Brussel Energiepolitiek met de buurlanden ( A strategy for competitive, sustainable and secure energy 2020)

In november 2007 is er aan (CLIM) van het Europese parlement een witboek aangeboden door prins Hassan bin Talal van Jordanië, als vertegenwoordiger van de Club van Rome. Dit witboek kunt u hieronder downloaden. Voorafgaand aan het witboek zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd door het Duitse onderzoeksbureau voor lucht- en ruimtevaart.
Deze onderzoeken kunt u terugvinden bij artikelen/onderzoeksrapporten.

White Paper (High Resolution PDF, 16 MB) with Figures (ZIP, 52 MB)
Hiernonder kunt u een geactualiseerde samenvatting downloaden
Version: 5 August 2008 (PDF, 800 kb): English en Nederlands

Er is een veelbelovend vervolg. Niet alleen de Europese commissie was enthousiast, ook de franse president Sarkozy lanceerde het “Plan Solaire” als één van de speerpunten van de Mediterrane Unie (de unie van de landen rond de middellandse zee). Hij probeert hiermee deze unie nieuw leven in te blazen. In plaats van een unie op papier moet het een unie van actieplannen worden.
26 News of the “Solar Plan” (“Plan Solaire” / “Solarplan”)of the “Union for the Mediterranean” (“Union pour la Méditerranée” / “Union für das Mittelmeer”):
Solarplan.pdf and further News of DESERTEC