50 MW CSP centrale in Griekenland

Chinees consortium bouwt Concentrated Solar Power torencentrale op Kreta

Projectontwikkelaar Nur Energy bericht dat een 50 MW CSP torenpowerstation op het eiland Kreta in ontwikkeling is, de eerste in zijn soort in Griekenland. De site op Kreta is een van de gunstigste gebieden in Europa voor zonne-energieprojecten omdat het het hoogste potentieel aan zonne-energie biedt. Griekenland biedt momenteel een feed-in-tarief regeling voor CSP met een PPA van 25 jaar. Kreta is een autonoom eiland en daarom zijn de elektriciteitsprijzen voor de consumenten op dit moment nog hoog.

De China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd. en Zhejiang SUPCON Solar Technology Co., Ltd. heeft bevestigd dat het EPC-consortium de raamovereenkomst heeft ondertekend met de projectontwikkelaar Nur-MOHHeliothermal SA (JV of Nur Energie & Motorolie Hellas). ESE Engineering Services for Energy S.r.l. zal ook deelnemen aan dit project door de rol van ‘Owner’s Engineer op zich te nemen.

Griekenland M.I.N.O.S. CSP 50MW projectoverzicht:
Naam: M.I.N.O.S CSP-project
Locatie: Kreta, Griekenland
Verwachte opbrengst: 2150kWh / m2 / jaar (langjarig gemiddelde)
Oppervlakte: 160 hectare
Capaciteit: 50MWe
Technologie: centrale CSP-toren met opslag dmv gesmolten zout
Ontwikkelaar: Nur-MOHHeliothermal S.A.
Ower’s Engineer (O.E.): ESE Engineering Services for Energy S.r.l.
EPC-consortium: China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd & Zhejiang Supcon Solar Technology Co., Ltd

Lees verder op:

http://www.cspfocus.cn/en/market/detail_1325.htm

2019.02.01     Bron illustratie: CSP Focus