Internationaal

Internationaal: IPCC; Wereldbank ed.

20191108 World energy Outlook 2019 – gezaghebbend instituut IEA geeft jaarlijks een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van energie. Dure uitgave. Samenvatting wel gratis beschikbaar

20190701 Global Status Report 2019 – gepubliceerd door Renewable energy for the 21-ste century (korweg REN21) een jaarlijkse uitgave zeer gezaghebbend. Rapport is openbaar ook de pictogrammen zijn apart te downloaden.

(201901 Off-grid for Energy Accrss IRENA (nternational Renewable Energy Agenceency intergouvernementele organisatie die landen ondersteunt bij hun overgang naar een duurzame energietoekomst)

20181219 Renewable Power: Climate-safe energy competes on cost alone. IRENA

20181216 Decarbonising Transport: G20 report Read more at:

20181008 Market Report Series: Renewables 2018. Rapport IEA International Energy Agency

20181008 | rapport IPCC GLOBAL WARMING OF 1.5 °C de impact van 1,5 graad temperatuur stijging

2018 jan | rapport IRENA Renewable power generation costs 2017 

20171031 | Emission Gap Report 2017 Een uitgave van de UN environment. (UNEP) In dit achste rapport, dat voor de VN-klimaatverandering in Bonn is uitgegeven, blijkt dat de nationale beloftes slechts voor een derde van de vermindering van de uitstoot zorgen die nodig is voor 2030, waarbij de particuliere sector en de subnationale actie niet snel stijgen Klik hier voor de siite met de aankondiging.

20170606 |  Tracking Clean Energy Progress 2017 Een uitgave van IEA; onderzoekt de voortgang van een verscheidenheid aan schone energietechnologieën in het licht van tussentijdse 2 ° C scenario targets in 2025. Klik op de link om en vervolgens op een van de technologieën om meer te weten te komen.

20160601 Energy Technology Perspectives 2016 Een jaarlijkse uitgave van IEA (International energy Agency) Conclusie doelstelling halen is mogelijk. Download hier de samenvatting TCEP2016

20150504 Energy Technology Perspectives 2015 Een jaarlijkse uitgave van het IEA (international energy agency) Conclusie van dit rapport: Er zal nog een tandje bij moeten om de 2 graden doelstelling te kunnen halen. Om precies te zijn moeten de investeringen verdrievoudigen. Lees het persbericht

20150312 The World in 2050: Pathways towards a sustainable future Een nieuw research programma van het IIASA (International Institute for Applied System Analyses) het moet wegen aangeven waarlangs een duurzame ontwikkeling kan plaatsvinden, met zo weinig mogelijk kosten en een eerlijke lastenverdeling.

20150119 Global Atlas Solar and Wind. Een uitgaven van Irena, Een database van zon-instraling (grond) met een resolutie van 3 km en windsnelheden (80m) met een resolutie van 5 km. Alle landen zorgen zelf voor de updates. 

20141120 The Emission GAP report.Een uitgave van de UNEP (United NationsEnvironment Program). Beschrijft hoeveel CO2nog uitgestoten “mag” worden om binnen de 2odoelstelling te blijven. Na 2055 moet de uitstoot nul zijn.Als er nog uitstoot is moet die gecompenseerd worden met negatieve uitstoot. Een paar decennia later moet ook de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas nul zijn of gecompenseerd. Lees het persbericht.

20141112 World Energy Outlook 2014Een uitgave van het International Energy Agency (IEA). Het beschrijft de nieuwste trends op energiegebied en probeert voorspellingen over de toekomst te doen. Lees verder

20141102 Climate Change 2014 – the synthes report. Een uitgave van het IPCC (intergovernmental panel on climate change). Het IPCC heeft nu voor de vijfde keer een serie rapporten geschreven over de stand van het klimaat waarvan dit het laatste deel is van de laatste serie.Lees verder

20140603 World Energy Investment OutlookSpecial Report. Een uitgave van het IEA, het beschrijft de investeringen in de energie sector. Het lijkt erop dat de investeringen in hernieuwbare enerige iets afvlakken.
Zie presentatie

20140520 Energy Policies of IEA Countries: The Netherlands 2014 Ondanks de succesvolle ontkoppeling tussen broeikasgasemissies en economische groei gedurende de periode 1990-2012, blijft Nederland echter een van de meest op fossiele brandstoffen gebaseerde en CO2-intensieve economieën onder de lidstaten van het IEA. Lees de NL-talige samenvatting. Lees in the Energy Post: The real work still lias ahead

201405: 2014 Concentrating Solar Power Report: Geconcentreerde zonne-energie (CSP) is een technologie die van het energiepotentieel van de zon  gebruik maakt. In dit rapport wordt besproken hoe 2014 een belangrijke mijlpaal markeert in de geschiedenis van de Amerikaanse zonne-energie-met vijf door het Amerikaanse ministerie van Energie gefinancierde CSP-projecten, die naar verwachting volledig operationeel zijn tegen het einde van het jaar. US Department of Energy (DOE)

20131110 World Energy Outlook 2013 Een uitgave van het International Energy Agancy IEA. Het beschrijft de nieuwste trends op energiegebied en probeert voorspellingen voor de toekomst te doen. Klik hier voor de presentatie die tijdens de lancering was te zien. Klik hier voor de samenvatting.

201301101 Renewable Energy Country Attractiveness indices (RECAI) van Ernst & Young. Vergelijking van 40 landen met betrekking tot hun aantrekkelijkheid voor inversteerders op het gebied van hernieuwbare energie. De VS aan de leiding (China voor Solar) NL op de 11-de plaats. 

20130610 Redrawing the Energy Climate Map (World Energy Outlook Special Report van de IEA) beschrijft hoe we op 5 graden tempstijging afstevenen, maar dat het nog steeds mogelijk is de twee graden doelstelling te halen. Er worden vier maatregelen voorgesteld. Zie free publications (volledig rapport.)

20121101 Ernst & Young Renewable Energy Country Attractiveness Indices. Vergelijking van 40 landen met betrekeking tot aantrekkelijkheid voor investeringen in Hernieuwbare Energie. China aan de leiding. Deze index verschijnt ieder kwartaal, met steeds een aantal pagina’s gewijd aan een specifiek land.

20121112 World Energy Outlook 2012 Van het IEA. Noord Amerika verandert de wereld energie balans.
Zie hier het persbericht. Download hier de samenvatting. Zie ook Nieuws

20111109 World Energy Outlook 2011. Van het IEA De wereld zet zich klem door fossiel als we niet opletten.
Zie hier het persbericht. Download hier de samenvatting (factsheet). Zie ook Nieuws

20111107  Power Perspectives 2030. Van het European Climate Fundation. Concrete stappen om in 2030 50% hernieuwbare energie te hebben. Download het volledige rapport.  (Overigens nog zonder gebruik te maken van woestijnstroom, hetgeen volgens PwC veel efficienter, stabieler en goedkoper is.) 

20110614 Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: SRREN Rapport van het IPCC  download hier het volledig rapport.  

20110203 Rapport van Wereld NatuurFonds “the Energy Report” Energie scenario 100% duurzaam in 2050 http://assets.wnf.nl/downloads/101223_energy_report_final_print_2.pdf

Mark Z. Jacobson  Stanford Un. “ Providing all global energy with wind, water and solar power” (nov 2010). http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf

Boston consulting Group (International) (nov 2010) “What’s next in alternative Energy”  http://www.bcg.com/documents/file65187.pdf

Het RisØ EnergY Report 9 (nov 2010) “Non fossil energy technologies in 2050 and beyond” http://www.risoe.dtu.dk/en/Knowledge_base/publications/Reports/ris-r-1729.aspx

Greenpeace International  (juni 2010) “Energy (R) Evolution 2010”
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Energy-Revolution-A-Sustainable-World-Energy-Outlook/

European Climate Foundation (april 2010) “roadmap 2050” http://www.roadmap2050.eu/

20101109 World Energy Outlook 2010, IEA, executive summary,  p. 9, p. 13: Aan subsidies voor hernieuwbare energie is in 2009 wereldwijd 57 miljard dollar uitgegeven, terwijl de subsidies op fossiele energie 312 miljard door betrof. Press Conference

Verslag van het congres van het Desertec Industrial Initiative in Barcelona (okt 2010)
Zowel een pdf van vrijwel alle lezingen als video opnames van alle speeches

Het International Energy Agency (IEA) komt met roadmaps voor 25% zonnestroom in 2050. (11 mei 2010) Het IEA twee rapporten uitgebracht, zg. roadmaps, over de mondiale uitrol van zowel CSP als PV. Het CSP-rapport staat vindt u hier. (Engelstalig 49 pag.)Voor het PV rapport klik hier.(Engelstalig 48 pag.) 
Nobuo Tanaka, de directeur van het IEA verklaart dat PV en CSP twee zonne-energie technologieen zijn die elkaar meer aanvullen dan dat ze met elkaar concurreren. De grote capaciteit en flexibiliteit van CSP centrales maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden van de variërende hernieuwbare stroombronnen zoals PV en wind te integreren op de netten.  Voor commentaar in European Energy Review klik hier
http://www.europeanenergyreview.eu/index.php?id_mailing=82&toegang=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c&id=2044

De Wereldbank heeft in nov 2009 een rapport (Engelstalig) uitgebracht over investeringen in het midden oosten en noord afrika op het gebied van CSP. Het Clean Technologie Fund van de Wereldbank heeft het eerste deel van de 5,5 miljard al beschikbaar gesteld. Zie ook nieuws Wereldbank investeert 5,5 miljard in CSP.
In Tunis is in oktober 2009 een tweede workshop geweest van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank AfDB en het Clean Technology Fund CTF van de Wereldbank. Het doel was de (financiële) mogelijkheden te onderzoeken van het grootschalig toepassen van CSP in het Midden Oosten en Noord Afrika. Voor Nederlandse vertaling van de samenvatting klik hier. Voor het oorspronkelijk bericht: http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=253943&location
Het IPCC of het Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie van de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico’s van klimaatverandering te evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieuorganisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in ge-reviewde wetenschappelijke tijdschriften.
In de vier opeenvolgende rapporten werd de rol van de mens in de klimaatverandering door de wetenschappers steeds duidelijker. Ook de ernst van de klimaatverandering werd steeds duidelijker. In het laatste rapport van 2007 (zie de Nederlandstalige samenvatting) is volgens andere internationale organisaties zoals het IEA (International Energy Agency) alweer achterhaald.

Klimaatportaal heeft een brochure geschreven die de betekenis voor Nederland aangeeft.