Emission free energy from deserts


Hoe een gek idee van Desertec werkelijkheid is geworden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
U kunt dit boek hier bestellen.

Dit boek van Paul van Son en Thomas Isenburg (verschenen 26 november 2019 in Engelse vertaling, oofspronkelijk in het Duits) beschrijft de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Noord-Afrika en het Midden_Oosten. Het blijkt ontzettend snel te gaan er is vrijwel geen land meer in die regio die niet inzet op hernieuwbare energie. Er verschijnt ook vrijwel geen energiecentrale meer op basis van fossiele energie. Vooral de stenkool en bruinkoolcentrales zijn üit”Ook als de landen zelf beschikken over grote voorraden olie of gas, dan nog gaan ze voor eigen gebruik massaal over op hernieuwbare energie. NIet omdat het zo goed is voor het klimaat maar omdat het goedkoop is en ze de olie en het gas liever bewaren voor de export.
Volgens het boek zal het niet lang meer duren of de regio is klaar voor de export van duurzame energie in welke vorm dan ook (b.v. waterstsof) Zie ook de presentatie van Paul an Son. (over de energietransitie in de woestijn – Vrijwel identiek aan de presentatie die hij voor onze vereniging hield.