Onderzoeksrapporten

Studies over energie uit de woestijn en aanverwante projecten

20200331 Renewable Capacity Statistics 2020 Een terugkerende rappartage van IRENA (International Renewable Energy Agancy). NB hernieuwbare energie groeide wereldwijd met 7,45 in 2019. CSP groeide met 10,6%.)

20200211 Global CO2 emissions in 2019 een analyse va het IEA (Internationa Energy Agency)

20191209 Climate change and the threat to global breadbaskets, een rapport van IIASA Het International Institute for Applied Systems Analysis is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Laxenburg, in de buurt van Wenen, Oostenrijk.

20190501 CSP in Nederland, Dang Nguyen, afstudeerscriptie HvA/ Liandon, versie 4, mei 2019

20180913 Global Renewable Energy trends, Solar and Wind move from mainstream to preferred. Deloitte Insights

20180901 Hydrogen from Renewable Energy een rapport van IRENA. Lees hier over de inhoud. Download het rapport

20180406 Technology Roadmap: Low Carbon Transition in the Cement Industry een rapport van het IEA download het rapport. zie ook Nieuws

20170929 | Rapport Europese doelen voor lucht, klimaat en energie in 2030: gevolgen voor economie en emissies
In deze studie verkent het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie. download het rapport; naar het nieuwsbericht

20170724 Climate change and the vulnerability of electricity generation to water stress in the European Union. Paul Behrens e.a. Universiteit Leiden. Nature Energy 2, Article number: 17114 (2017) Zie ook het artikel in het FD Een paar jaar daarvoor had het ECN een publicatie die al de relatie legde tussen elektriciteits-opwekking en watergebruik. Fossiel komt er slecht vanaf. Dit kan landen rond de Sahara helpen keuzes te maken. 20141002 Understanding the Energy-Water Nexus. 

20170704 Promotie Mariësse van Sluisveld: Een energietransitie in lijn met de 2°C klimaatdoelstelling. Op 4 juli promoveerde PBL-onderzoeker Mariësse van Sluisveld aan de Universiteit van Utrecht. In haar proefschrift concludeert ze dat, om de 2°C-klimaatdoelstelling ruimschoots te halen, het combineren van verschillende kennisbronnen essentieel is. Download het proefschrift via de Universiteit Utrecht Lees meer op de website van het PBL

20160801Exploring the Potential Competitiveness of Utility-Scale Photovoltaics plus Batteries with Concentrating Solar Power, 2015-2030. Een onderzoek van NREL. Conclusie welke technologie op termijn gaat winnen hangt sterk af van het aantal uur opslag wat gewenst wordt. Hoe langer des te gunsitger voor CSP ook in 2030 (opm. in de studie wordt uitgegaan van max. 15 jaar batterijen, terwijl opslag bij CSP gemakkelijk 30 jaar meegaat)

20170522 “Towards universal electricity access in Sub-Saharan Africa” – A quantitative analysis of technology and investment requirements een uitgaven van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)

20160601 Energy Technology Perspectives 2016 – IEA Download hier de samenvatting TCEP2016 

20160511 rapport van het Amerikaanse NREL (Sunshot programma) On the path to Sunshot: Advancing Concentrating Solar Power Technology, Performance, and Dispatchability. Download het volledige rapport.

20160509 Solar Thermal Power in China, Market Outlook to 2030, Update 2016
Capacity, Generation, Levelized Cost of Energy (LCOE), Investment Trends, Regulations and Company Profiles – Research and Markets 
20160424 The Value of Solar Thermal Elektricity (Cost vs. Value approach) Dit rapport van de brancheorganisatie ESTELA pleit voor een banadering waarbij gekeken wordt welke waarde een centrale voor het systeem heeft.

20160424 The value of Thermal Storage Dit rapport van de brancheorganisatie ESTELA gaat in op de uitdaging die er ligt om wisselende hernieuwbare energie in het grid te integreren.

20160418 Integration of Renewable Energy in Europe and Africa. Studie over een supergrid. Presenteert scenario’s en technologieën voor een op hernieuwbare energie gebaseerd leveringssysteem. Volgens de Fraunhofer onderzoekers, zullen geconcentreerde zonne-energiecentrales (CSP) een belangrijke rol in een hernieuwbare systeem aanbod in de MENA-regio spelen. Deze op afroep beschikbare technologie dient om het fluctuerende aanbod aan te vullen uit wind en zonne-energie. Download het rapport hier.

20160206 Solar Thermal Electricity – Global Outlook 2016 Een rapport over de mogelijkheden en de toekomst van CSP Lees verder 

20150915 Power System Flexibility strategic roadmap – Ecofys – Beschrijft hoe het energiestyteem aangepast moet worden als er meer hernieuwbare energie in het systeem komt tot 100% aan toe. bij Leonardo Academy Power System Flexibility – Strategic Roadmap from European Copper Institute“>Zie de presentatie

20150324 Klimaatverandering Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland download het rapport van het PBL en het KNMI

20150801 Verification of high temperature performance for the 0.8 MW CSP; test plant at Brønderslev/\. DTU Bengt Perers, Simon Furbo. Janne Dragsted. Report Department of Civil Eng Danmarks Tekniske Universitet

20140929 Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy – 2014 edition IEA Lees verder

20140929 Technology Roadmap: Solar Thermal Electricity – 2014 edition IEA Lees verder 

Zonne-energie kan in 2050 de grootste bron voor elekticiteit zijn is de conclusie. Lees het persbericht. How solar energy could be the largest source of electricity by mid-century. 

201409 Key World Energy Statistics uitgegeven door het IEA bevat recente, duidelijk gepresenteerde gegevens over aanvoer, verwerking en consumptie van alle belangrijke energiebronnen. download 

201408  Estimating the Renewable Energy Potential in Africa een rapport van IRENA 

20140711 Southern Research Institute develops advanced thermal storageLees meer

20140623 The Role of Public Finance in CSP – Lessons Learned. Een rapport van het Climate Policy Initiative. Lees meer De financiering maakt CSP vaak (onnodig) duur omdat het als risicovol gezien wordt, daardoor zijn de leningen duur. Als dit niet het geval is zoals wanneer internationale financiele instituties en nationale gouvernementen zich aan een project comiteren, dan blijkt de kostprijs tot 40% te kunnen dalen.
20140609 NREL finds op to 6-cents per kWh extra value with concentrated solar power, zie  

20140609 Estimating the Value of Utility-Scale Solar Technologies in California Under a 40% Renewable Portfolio Standard Een rapport uitgegeven door het onderzoekinstituut NREL. Conclusie voordeel voor het opnemen van CSP in het systeem bedraagt 5 tot 6 (dollar) ct/kWh vanwege goede “dispatchability”   download het rapport.

20140604 Global Status Report 2014 van REN21 Een jaarlijkse uitgave over de stand van zaken met betrekking tot hernieuwbaare energie. Inmiddels één van de meest geciteerde bronnen.

201312 Estimating the Performance and Economic Value of Multiple Concentrating Solar Power Technologies in a Production Cost Model  Een rapport van NREL (het Amerikaanse onderzoeksbureau voor hernieuwbare energie – National Renewable Energy Laboratory) download het rapport hier.

20131101 Levelized Costs of Electricity, Renewable energy technologies. Een uitgave van het Frauenhofer institut (ISE institut for solar energy) Conclusie zon en wind gaan fossiel uit de markt drukken. Concrete getallen over makrtontwikkelingen. Zie ook nieuws 

20130630 The Economic Impacts of Desert Power Een uitgave van Dii over de economische en sociale gevolgen voor Europa het Midden Oosten en Noord Afrika.

20130607 Solar Thermal and Concentrated Solar Power Barometer Een overzicht van de Europese stand van zaken. Uitgegeven door EurObserv’Er. Het beschrijft de moeizame Europese situatie.

20130419 Small-Scale Concentrated Solar Power Een overzicht van de huidige activiteiten en de mogelijkheden om de inzet te versnellen. Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden om de inzet van kleinschalige geconcentreerde zonne-energie (CSP) in diverse ontwikkelingslanden te versnellen, met een focus op industriële proceswarmte en landelijke on / off-grid toepassingen. Het werd uitgevoerd door de Carbon Trust voor het Ministerie van Energie en Klimaatverandering en het Department for International Development

20130318 Energy [r]evolution scenario  A sustainable Netherlands Energy Outlook. Samengesteld met wetenschappers van gerenomeerde instituten zoals DLR. Geeft gedetailleerd overzicht van de mogelijkheid in Nederland om over te stappen op hernieuwbare energie. Ook de investeringskosten worden in beeld gebracht, waartegenover dan weer de besparingen op fossiele brandstoffen staan.

20121216 The Economic and Reliability Benefits of CSP with Thermal Energy Storage Een studie van Concentrating Solar Power Alliance. Met o.a. gegevens over de extra voordelen van CSP bij grotere marktaandelen b.v. 5% PV en 5% CSP dan heeft CSP een voordeel van ca 2 ct / kWh door de beschikbaarheid op afroep. U kunt de studie hier downloaden.

20120621 “Desert Power 2050” Rapport van Dii (Desertec industrial initiative) waarin door het Fraunhoferinstituut de ideeen van het Desertec concept tot in detail doorgerekend zijn. Lees verder

20120612 Global Energy Assessment van het International Institute for Applied System Analysis (IIASA)Dit belangrijke rapport samengesteld door 300 wetenschappers gecontroleerd door 200 revieuwers, geeft de mogelijkheden weer om in 2050 de doelstellingen te halen o.a. de voorwaarde om binnen de 2 graden temperatuurstijging te blijven. Voor de samenvatting klik hier. Het volledige rapport 4,5 kg is te bestellen bij Cambridge University Press. Zie ook het nieuws-item.

20120612 REN21 Renewale Energy Politics geeft sinds 2005 ieder jaar een nieuw overzicht van de stand van zaken met betrekking tot hernieuwbare energie in het Global Energy Status Report. Het rapport van 2012 (GSR2012) vindt u  hier.
20111116 Rapport van European Academics Science Advisory Council (EASAC nov 2011) “Concentrating Solar Power: Its potential contribution to a sustainable energy solution.” Een van de conclusies: competatief met fossiel opgewekte elektriciteit ergens tussen 2020 en 2030. download het rapport. Lees ook het engelstalig artikel hierover.

20111021 Rapport van Deloitte  “Study of the Macroeconomic Impact of the Concentrated Solar Power Industry in Spain”  Het rapport stelt dat in 2010 de solar thermal industrie 185 miljoen euro aan steun ontving voor elektriciteitsopwekking. De bijdrage aan het Spaanse Bruto Binnenlands Product was 1650 miljoen Euro, bijna 24000 banen werden gecreëerd, hoofdzakelijk in streken met hoge werkeloosheid. 1, 2 miljoen ton CO2 werd vermeden als gevolg van deze technologie.

Lees hier een artikel in SolarNovus Download het rapport.
20110702 Rapport van CE-Delft (In opdracht van het WNF) (Jul2011) Nuclear energy: The difference between costs and prices. In het rapport worden allerlei maatschappelijke kosten meegerekend en vergeleken met ander vormen van elektriciteitsopwekking. download

20110203 Rapport van Wereld NatuurFonds “the Energy report” (feb 2011) Energie scenario 100% duurzaam in 2050. Download Ecofys heeft de onderbouwing van het technische gedeelte van het rapport verzorgd.

Mark Z. Jacobson  Stanford Un. “ Providing all global energy with wind, water and solar power” (nov 2010). https://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf

Boston consulting Group (International) (nov 2010) “What’s next in alternative Energy”  https://www.bcg.com/documents/file65187.pdf

Het RisØ EnergY Report 9 (nov 2010) “Non fossil energy technologies in 2050 and beyond” https://www.risoe.dtu.dk/en/Knowledge_base/publications/Reports/ris-r-1729.aspx

Greenpeace International  (juni 2010) “Energy (R) Evolution 2010”
https://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Energy-Revolution-A-Sustainable-World-Energy-Outlook/

European Climate Foundation (april 2010) “roadmap 2050” https://www.roadmap2050.eu/

Fraunhofer studie: Zonnekrachtcentrales voor het MiddenOoosten en NoordAfrika (jan 2011)

De studie: “MENA Assesment of Local Manufacturing Potential for Concentrated Solar Power Projects” is uitgevoerd door Fraunhofer ISI en Fraunhofer ISE in samenwerking met Ernst & Yuong.
De achtergrond van de studie is de wens van het Clean Technology Fund van de Wereldbank om de ontwikkeling van Zon (thermische) krachtcentrales (CSP centrales) te ontwikkelen in de MENA regio. Maar daarnaast was de opdracht te onderzoeken in hoeverre een locale CSP industrie en aanvullende investeringen aan te trekken zouden zijn, zodat de MENA landen kunnen participeren in de wereldwijde expansie van hernieuwbare energie.
Volgens de studie hangt het succes en de acceptatie van de zonnekrachtcentrales sterk af van de integratie en participatie van de locale industrie.
Zie persbericht: https://isi.fraunhofer.de/isi-en/service/presseinfos/2011/pri11-2.php
Of zie het artikel in solarnovus https://www.solarnovus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2186:fraunhofer-study-solar-thermal-for-mena-region&catid=41:applications-tech-news&Itemid=245
Complete rapport: Klik hier

Algerije als studie voor de verwezenlijking van Woestijnstroom. (aug 2010)
 

Het Duitse Wuppertal Insitute en het Algerijnse CREAD hebben samen een rapport uitgebracht:

Algeria – A Future Supplier of Electricity from

Renewable Energies for Europe?”
Het doel ervan is om ernstige lacunes op te vullen in de kennis omtrent de politieke, economische en juridische kaders in de MENA landen die relevant zijn voor de plannen van het Desertec Industrial Initiative en de Union for the Mediterranean. Voor dat doel is één MENA land uitgekozen, Algerije. Een interdisciplinair team van overwegend Algerijnse onderzoekers heeft zich in genoemde zaken verdiept, heeft gekeken naar de huidige posities van de relevante Algerijnse actoren, en onderzocht in hoeverre de export van duurzame electriciteit strookt met de strategische ontwikkelingsdoelen van het land.
De conclusie van het 58 bladzijden tellende en goed gedocumenteerde rapport is dat er op alle onderzochte terreinen nog heel veel stappen moeten worden gezet om het ambitieuze Desertec plan kans van slagen te geven. (James Kuipers)
Lees hier de samenvatting (NL); Leeshier het complete rapport (Eng); Lees hier het commentaar van Paul van Son (CEO van het Desertec Industrial Initiative)

Investeren in een schone toekomst (juli 2010)

Investeren in een schone toekomst. SEO Onderzoeksrapport van de universiteit van Amsterdam in opdracht van Energieorgaan Energietransitie (juli 2010) 

Investeren in een duurzame energiehuishouding in Nederland loont: de maatschappelijke baten zijn groter dan de kosten. Dit is de conclusie van een kengetallen kosten-batenanalyse van de investeringen die nodig zijn voor de totstandkoming van een duurzame energiehuishouding. Voor samenvatting zie hier

   
Technology Roadmap Concentrating Solar Power
Het IEA heeft een tweetal rapporten uitgegeven. Deze technology roadmaps beschrijven de mogelijke ontwikkeling van CSP  (en PV) tot 2050. Men gaat er vanuit dat tegen 2050 25% van de energie uit Zonne-energie zal bestaan.
 Europa en Noord-Afrika 100 % hernieuwbare elektriciteit. Ee rapport van medewerkers van PwC (PricewaterhouseCooper), PIK, (Potsdam instituut), IIASA (International institute applied system analysis) en ECF (European Climate Fund) voor een Nederandstalige samenvatting klik hier. Voor het volledige rapport klik hier.
Veel potentieel voor elektrische auto
De CO2-uitstoot kan drastisch omlaag wanneer op grote schaal elektrisch wordt gereden. Dit geldt vooral wanneer meer duurzame energie voor de elektriciteitsproductie wordt gebruikt. Verder neemt de geluidhinder in de stad af. Hindernissen zijn nog de hoge prijs van de accu, de beperkte actieradius van de auto, de lange oplaadtijd voor de accu en de afwezigheid van oplaadpunten. Rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) 23 feb. 09. Elektrisch autorijden: Evaluaties van transities op basis van systeemopties

Realiseerbare Scenarios voor elektriciteit, gebaseerd op Duurzame Energie De goedkoopste duurzame energie krijg je als je heel Europa Noord Afrika en het Midden Oosten analiseert, kijkt waar welke vorm de meeste opbrengst geeft. Koppel deze vervolgens door een groot netwerk. Dat maakt de energievoorziening niet alleen duurzaam, maar ook goedkoop en stabiel.
Lees de Nederlandse vertaling van het rapport
Lees het oorspronkelijke rapport (engels)
Luister (kijk) naar het interview met Dr Gregor Czisch

Desert Power: The Economics of Solar Thermal Electricity for Europe, North Africa, and the Middle East (dec 2008)
Energie uit de woestijn: de economie van Zon-thermische elektricitiet (CSP) voor Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten.
Klik op het logo voor het volledige rapport (eng)
Voor een (Nederlandstalige)
samenvatting klik hier.

Study MED-CSP on the production of energy in MENA an the transfer to Europe
Studie van het Duitse onderzoekscentrum voor ruimtevaart (German Aerospace Center) (DLR) uit 2005
Download een samenvatting (PDF, 800 kb) in het English, German or Arabic  • Study TRANS-CSP on an Intercontinental Transfer of Solar Energy
Studie van het Duitse onderzoekscentrum voor ruimtevaart (German Aerospace Center) (DLR) uit 2006
Download een samenvatting (PDF, 640 kb) in het English, German or ArabicStudy AQUA-CSP on Solar Powered Seawater Desalination
Studie van het Duitse onderzoekscentrum voor ruimtevaart (German Aerospace Center) (DLR) uit 2007
Download een samenvatting (PDF, 220 kb) in English, German  •

Concentrating Solar Power – From Research to Implementation; Officiële publicatie van de Europese Commissie, 2007 (PDF, 3 MB) • Concentrated Solar Thermal Power – NOW!; Rapport van Greenpeace
(PDF, 3 MB, ook in het Arabic) •

Concentrating Solar Power – NOW; Rapport van BMU (Bundes Ministerium für Umwelt, …..) en DLR (PDF, 550 kb) •The potential of solar power plants; Memorandum by SCHOTT AG
(PDF, 1,4 MB, ook in het Spanish of German) •

Tackling Climate Change in the U.S. – Potentiële CO2 uitstoot vermindering door energie besparing en duurzame energie in 2030 (PDF, 8,7 MB)
American Solar Energy Society (Charles F. Kutscher, Editor; January 2007)  

Klimaschutz und Energieversorgung in Deutschland 1990 – 2020
Een studie uit 2005 van het duitse gezelschap van natuurkundigen één van de bevindingen naar aanleiding van de studie is: “Uit natuurkundig- en technische oogpunt bestaat er geen twijfel dat zon-thermische centrales in het zuiden één van de beste mogelijkheden biedt voor het beschikbaar krijgen van de noodzakelijke grote bedragen aan CO2-vrije elektriciteit.”